โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ เวอร์ชั่น 6 STEP ชุด 90 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ผอ.นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เป็นกฎหมายตามข้อใด
พรบ.
พรฎ.
พรก.
ระเบียบ


2. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่ฉบับ
1
2
3
4


3. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีจำนวนตามข้อใด
9 หมวด 81 มาตรา
4 หมวด 90 มาตรา
5 หมวด 82 มาตรา
9 หมวด 140 มาตรา


4. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับวันใด
11 มิ.ย.2546
12 มิ.ย.2546
19 ส.ค.2546
20 ส.ค.2546


5. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติมาตราใด
53
54
55
56


6. คณะกรรมการคุรุสภามีกีคน
27
28
32
39


7. คุรุสภามีกี่ประเภท
1
2
3
4


8. บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) เป็นไปตามข้อใด
2 ประเภท 20 สายงาน
2 ประเภท 21 สายงาน
3 ประเภท 20 สายงาน
3 ประเภท 21 สายงาน


9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
17
23
27
28


10. ตำแหน่งประธานคณะกรรมการคุรุสภามาจากใครแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุรุสภา
รัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิในคุรุสภา


11. "บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน" คือความหมายของข้อใด
ครู ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ครู ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
บุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ


12. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน
ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย


13. ข้อใดไม่ใช่อำนาจในการวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพซึ่งมีอยู่ 5 ข้อ
ยกคำร้อง
ตักเตือน
พักใช้ใบอนุญาต ไม่เกิน 5 ปี
เพิกถอนใบอนุญาต


14. ข้อใดคือมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประดกอบวิชาชีพครู
3 มาตรฐาน 5 จรรยาบรรณ
3 มาตรฐาน 9 จรรยาบรรณ
5 มาตรฐาน 9 จรรยาบรรณ
5 มาตรฐาน 5 จรรยาบรรณ


15. ครูศิลป์ สงสารเด็กชายสารที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.3 เพราะครอบครัวยากจนจึงจ้างให้เป็นคนรับใช้ที่บ้านข้อใดกล่าวถูกที่สุด
ครูศิลป์ มีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ครูศิลป์ ทำผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ครูศิลป์ มีพรหมวิหารธรรม
ครูศิลป์ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง


16. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อนักเรียน
จรรยาบรรณต่อสังคม


17. คุรุสภาอนุญาตให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทำหน้าที่สอนได้เป็นเวลาไม่เกินกี่ปี
1
2
3
4


18. คณะกรรมการคุรุสภาประจำเขตพื้นที่มีจำนวนกี่คน
9
13
ไม่เกิน 9 คน
ไม่เกิน 13 คน


19. ครูติวสอบ จบปริญญาตรี วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลานของ ผอ.โรงเรียนทานวิทยา สังกัด สพม.ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และไม่ได้ขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพมีความผิดตามข้อใด
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท และทั้งจำทั้งปรับ


20. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดขาดจากความเป็นครูโดยนิตินัย
ครูโซ่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทดลองอย่างเข็ม 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ขออนุญาตลากิจ 1 วัน
ครูตั๊ก เป็นดาราชื่อดัง สอนการแสดงบทนางร้ายให้นักเรียนรุ่นน้องดู แล้วทำตามจนมีการได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผอ.กี่เพ้า สังกัด สพป. กระทำชำเรานักเรียนหญิงอนุบาล แต่ผู้ปกครองยอมความเพราะทำความดีให้หมู่บ้านมานาน
รอง.ผอ.รร.ณเดช เป็นกิ๊กกับครูญาญ่า ทั้ง ๆ ที่มครูพลอยเป็นภรรยาอยู่แล้ว


21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่าต่อใบอนุญาต 200 บาท
ค่ารับรอง 300 บาท
ค่าแสดงความชำนาญ 400 บาท
ค่าขึ้นทะเบียน 600 บาท


ติวสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
จ.อุบลราชธานี 1-2 ธค 55 กิจตรงวิล รีสอร์ท
จ.สงขลา 8-9 ธค 55 โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเต็ล
จ.ปทุมธานี 15-16 ธค 55 โรงแรมแมนฮัตตัน
จ.พิษณุโลก 22-23 ธค 55 โรงแรมไพลิน
จ.สุรินทร์ 29-30 ธค 55 โรงแรมเพชรเกษม
จ.ระยอง 5-6 มค 55 โรงแรมสตาร์

  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ฟรี...สรุปย่อ (เล่ม) ตามเกณฑ์ สพร.55
DVD เสียงบรรยาย + แผ่นพับช่วยจำ
6 STEP (ปรับปรุงใหม่) + คลังข้อสอบ + DVDเนื้อหาตัวเต็มทุกเรื่อง
สำรองที่นั่ง ที่ 0872494141 (12call) , 0839660030(DTAC)
tuewsobkruthai@gmail.com  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

??????? 82 ???????????????????????????????????????????????????????????? » Online test software
  คลิ๊ก..สมัครติวสอบ
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ