โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) ชุด 2 คำถูกผิด คำและประโยค

1. คำในข้อใดเขียนได้ถูกต้อง
กงศุล
ขมีขมัน
คฑา
งบดุลย์


2. คำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
จระเข้
ฉกรรจ์
ซีดเผือก
ฌาน


3. คำในข้อใดเขียนถูก
ถานันดร
ทิติ
ดอกจันทร์
ญวน


4. ข้อใดเขียนผิด
เดียจฉัน
ตกล่องปล่องชิ้น
ถนัดถนี่
ทมิฬ


5. ข้อใดเขียนถูก
ทะแยงมุม
เถาวัลย์
ฑูต
ธุดง


6. ข้อใดเขียนผืด
โน้ตเพลง
บาสเกตบอล
นกอินทรีย์
แบคทีเรีย


7. คำในข้อใดถูก
ปรมานู
ปฏิสังขรณ์
ปรัศนีย์
ผิดสำแดง


8. คำใดผิด
ฝักไฝ่
ไฝ
พระชนมพรรษา
พิโรธ


9. คำในข้อใดเขียนผิดทั้งคู่
ฟิสิกส์ , ไฟแช๊ก
เพอิญ , ฟลุก
มงกุฏ , มักกะโรนี
ยะโส , รอมชอม


10. คำใดเขียนถูกทั้งคู่
แสตมป์ , เอนก
ลิดรอน , วนิพก
สเกต , สเต๊ะ


11. อักษร อ ในข้อใดเขียนผิด
อนุญาต
อะลูมิเนียม
อภินิหารย์
อาคเนย์


12. อักษร ฮ ในข้อใดเขียนถูก
ฮีเลี่ยม
ฮิปโปโปเตมัส
เฮอร์ริเคน
ไฮดร้า


13. ...ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีอยู่ทั่วโลก
สภาวะ
ภาวะ
สถานะ
ฐานะ


14. ใน.......ของศิลปิน...........เป็นสิ่งสำคัญ
ทัศนคติ , ความคิด
ทรรศนะ , จินตนาการ
จินตนาการ , ทัศนวิสัย
เจตคติ , ทรรศนะ


15. สิ่งที่เรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เรียกว่า ......
คติ
อุดมการณ์
ทรรศนะ
อุดมคติ


16. พระสงฆ์จะ..............เวลา 15.00 น.
ฉันอาหาร
เสวยอาหาร
กินอาหาร
รับประทานอาหาร


17. บิดามารดาย่อมให้ความอุปการะ...........บุตรของตน
ต่อ
แด่
แก่
กับ


18. จงเรียงลำดับให้ถูกต้อง 1.หรือ 2.คนในชุมชน 3.ความสำเร็จ 4.ของการพัฒนาบ้านเกิด 5.ความล้มเหลว 6.ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของ
2 1 3 5 4 6
5 1 3 6 2 4
1 2 4 6 3 5
3 1 5 4 6 2


19. ข้อใดไม่เป็นประโยค
เราทุกคนรักนายหลวง
คนเสื้อแดงชุมนุมใหญ่ที่สะพานผ่านฟ้า
ปลากินมดดำ
กล้วยไม้อุดรซันไชน์


20. คำว่าขันในข้อใดแสดงคำกริยา
ขัน 5 ใช้ในพิธีพราหมณ์
ช่างขันน๊อดตทุกตัวให้กับรถยนต์คันนี้ครบ
นายขันชอบนางขาย
ยายขันชอบไปวัด