ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด วิทยฐานะใหม่-เชิงประจักษ์ - การขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ปี 2554 รางวัลที่นำมาประกอบการขอต้องเป็นไปตามข้อใด
สูงสุดระดับชาติ
สูงสุดระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ
สูงสุดระดับชาติลำดับที่ 1-2-3
สูงสุดระดับเขต - ภูมิภาค - ชาติ


2. ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อวิทยฐานะของผู้บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ


3. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญต้องดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วตามข้อใด
1 ปี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่น้อยกว่า 3 ปี


4. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ทัศนศึกษา - การดูงาน - การฝึกอบรม - การศึกษา
การดูงาน - ทัศนศึกษา - การศึกษา - การฝึกอบรม
ทัศนศึกษา - การฝึกอบรม - การดูงาน - การศึกษา
การศึกษา - การฝึกอบรม - การดูงาน - การทัศนศึกษา


5. การขออนุญาตไปต่างประเทศตามข้อใดมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันตรงประเด็นมากที่สุด
การศึกษา
การฝึกอบรม
การดูงาน
การทัศนศึกษา


6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การลาไปต่างประเทศกรณีเป็นครูในสถานศึกษาไม่ต้องส่งใบลากรณีลาไปช่วงปิดเทอม
ต้องมีวุฒิปริญยาตรีขึ้นไป
กรณีข้าราชการอยู่ สพท.กรณีวันที่ไปเกินการลาให้ใช้วันลากิจ
กรณีกลับมาแล้วต้องการเดินทางไปใหม่ต้องมีระยะเวลาปฏฺบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อน


7. การลาไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมต่างประเทศตามข้อใดไม่ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพและสุขภาพจิตต่อ กพ.ก็ได้
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน
ไม่เกิน 1 ปี
เดินกว่า 1 ปี


8. การลาไปต่างประเทศที่มีจำนวนวันตามข้อใดต้องมีผู้ค้ำประกัน
เกิน 20 วัน
ไม่เกิน 20 วันทำการ
เกิน 30 วัน
ไม่เกิน 30 วันทำการ


9. ข้อใดเรียงลำดับระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตไปต่างประเทศได้ถูกต้องตามลำดับนับแต่การดำเนินการ
สถานศึกษา 5 วัน สพท. 7 วัน สพฐ. 30 วัน
สถานศึกษา 5 วันทำการ สพท. 7 วันทำการ สพฐ. 30 วันทำการ
สถานศึกษา 5 วัน สพท. 5 วัน สพฐ. 45 วัน
สถานศึกษา 5 วันทำการ สพท. 5 วันทำการ สพฐ. 45 วันทำการ


10. การขออนุญาตไปประกอบศาสนกิจ ณ ต่างประเทศ ขออนุญาตได้ไม่เกินวัน และต้องส่งคำร้องก่อนเดินทาง ตามข้อใดตามลำดับ
90 วัน 45 วัน
90 วันทำการ 30 วันทำการ
120 วัน 45 วัน
120 วันทำการ 45 วันทำการ


11. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ มี 2 ประเภท เมื่อเสร็จสิ้นต้องรายงานตัวและรายงานผลตามข้อใดตามลำดับ
7 วัน 15 วัน
7 วันทำการ 15 วันทำการ
15 วัน 15 วัน
15 วันทำการ 30 วันทำการ