ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม) โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 64.2 พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 v2 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. คณะกรรมการลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 มีกี่คน
12 คน
ไม่เกิน 12 คน
13 คน
ไม่เกิน 13 คน


2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการลิขสิทธิ์
จำนวน ไม่เกิน 13 คน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
ในคณะกรรมการมีสมาคมหรือเจ้าของลิขสิทธิ์รวมอยู่ด้วยไม่เกิน 6 คน
ครม.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 คน มีวาระคราวละ 2 ปี


3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
การเยียวยาผู้เสียหาย คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย
คณะกรรมการลิขสิทธิ์มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการลิขสิทธิ์สามารถวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของอธิดีได้


4. ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงนับแต่พ้นระยะเวลาจตามข้อใด
3 ปี
10 ปี
3-10 ปี
10 ปีขึ้นไป


5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลิขสิทธิ์
เข้าไปตรวจในสถานประกอบการตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงตกหรือเวลาทำการสถานที่นั้น
ยึดหรือายัดเอกสาร หนังสือ หรืออื่นเพื่อประโยชน์รูปคดีได้
สั่งลงโทษได้สูงสุด ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน ตามสมควร


6. ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง มีความผิดตามข้อใด
ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท
จำคุก 6 เดือนถึง 4 ปี
ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 8 แสนบาท
ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


7. จากข้อ 6 ผู้ใดกระทำเพื่อการค้า มีโทษตามข้อใด
ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท
จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี
จำคุก 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับ 1 แสนบาทถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุก 4 เดือนถึง 6 ปี หรือปรับ 2 หมื่นบาทถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การ copy แผ่นหนัง ซีดี เพลงเถื่อน มีความผิด 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท
การจำหน่ายปลีกและส่งเทปผีซีดีเถือน มีความผิด จำคุก 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาทถึง 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำเจ้าหน้าที่ มีความผิด จำคุกไม่เกิน 5 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดขัดขวางเจ้าหน้าที่ มีความผิด จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
นาย ก รับทำแผ่นหนังปลอม 1 แผ่น มีความผิดปรับ 1 หมื่นถึง 1 แสนบาท
นาย ข เป็นกรรมการบริษัท แอปเปิ้ล บริษัทถูกฟ้อง copy windows ให้ถือว่า นาย ข ร่วมการละเมิดด้วย
นาย ค คนไทย ร่วมกับ นาย ง คนต่างชาติ ละเมิดลิขสิทธิ์หนังฝรั่ง คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับไม่ได้เบื้องต้นให้ศาลเปรียบเทียบปรับ
นาย ค นำแผ่นเพลงเกาหลีมาดัดแปลงขาย ถูกจับได้ เงินตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ แผ่นตกเป็นของรัฐบาล