ค่าลงทะเบียน = 1,800 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 57 พรบ.เงินเดือนครูใหม่ ฯ พ.ศ.2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
29 มีนาคม 2554
30 มีนาคม 2554
31 มีนาคม 2554
1 เมษายน 2554


2. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้ใช้บังคับวันใด
30 มีนาคม 2554
31 มีนาคม 2554
1 เมษายน 2554
2 เมษายน 2554


3. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้ไว้ ณ วันใด
29 มีนาคม 2554
30 มีนาคม 2554
31 มีนาคม 2554
1 เมษายน 2554


4. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
64
65
66
67


5. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีกี่มาตรา
3
5
7
9


6. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ยกเลิก พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตราใดบ้าง
3 , 5
4 , 5
3 , 4
5 , 6


7. ตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใด
38 ก (1)
38 ก (2)
38 ค (1)
38 ค (2)


8. ตำแหน่งใดที่ไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ
38 ก (2)
38 ก (3)
38 ก (4)
38 ก (5)


9. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อใด ไม่ใช่เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
เงินประจำตำแหน่ง
เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง
เงินวิทยฐานะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งไม่ใช่เงินเดือน


10. คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราข้อใด
ร้อยละ 10
ไม่เกินร้อยละ 10
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10


11. เมื่อมีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง เข้าสู่บัญชีใหม่ ให้เป็นไปตามข้อใดกำหนด
คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ.


12. บัญชีอัตราเงินเดือน หรือ อัตราเงินเดือน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ 2547 หมายถึงข้อใด
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง หรือ เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และ เงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง


13. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ ให้ได้รับเงินเดือนตามข้อใด แห่ง พรบ.นี้
ขั้นต่ำชั่วคราว
ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราว
ไม่เกินกว่าขั้นต่ำชั่วคราว
ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำ


14. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งใหม่ ของครู
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รมว.คลัง
รมว.ศธ.


15. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตาม พรบ.เงินเดือนใหม่ครู
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รมว.ศธ.
รมว.คลัง


16. ข้อใดคือเงินเดือนขั้นต่ำ และสูงสุด ตามบัญชีแนบท้าย พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554 ตามลำดับ
7940 , 66480
8700 , 66840
7490 , 66480
8700 , 66480


17. เงินเดือนสูงสุดของครูผู้ช่วย และ ผอ.รร.ชำนาญการพิเศษ คือข้อใด ตามลำดับ
16840 , 50550
16480 , 50505
14680 , 55050
14680 , 50550


18. ข้อใด อัตราค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามพรบ.เงินเดือน ฯ 54
3500
5600
9900
13000


19. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.4 ให้ได้รับเงินวิทยฐานะในอัตรา 1560 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดของ คศ.4 คือข้อใด
36020
59550
59770
59707


20. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐษนะ เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2554
ความเหมาะสม ความเป็นธรรม
ความไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล