ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 1 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้าราชการครู ก ไปช่วยราชการ สพป. ข ร่วมกระทำความผิดกับครู ค สังกัด สพป. ข ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการออกคำสั่งแต่งตั้งการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูทั้งสองคน
ผอ.รร. ก ออกคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการทางวินัยกับ ครู ก เป็นลำดับแรก
ผอ.รร. ข ออกคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการทางวินัยกับ ครู ข เป็นลำดับแรก
ผอ.รร.ก ไม่ต้องออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้ ผอ.เขต สพป. ที่ครู ก ไปช่วยราชการเป็นผู้ออกคำสั่ง เป็นลำดับแรก
ผอ.รร. ข ถ้าไม่ออกคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการวินัยกับ ครู ข ผอ.เขต สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งได้เป็นลำดับ


2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย ก บรรจุในตำแหน่งได้ 1 ปี ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภัยคุกคามชีวิตสามารถเขียนย้ายกรณีพิเศษได้
ข้าราชการครูในพื้นที่ จังหวัด ยะลา สามารถย้ายกรณีพิเศษได้
รอง.ผอ.รร.อายุ 59 ปี ในปี งบประมาณ 2554 สามารถเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2556 ได้
ครู ก จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2555 ปี พ.ศ.2554 อายุ 59 ปี สามารถเขียนย้ายสับเปลี่ยน กับ ครู ข ได้


3. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครู ก ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ 1 พ.ค.2554 ขอเลื่อนเป็นเป็นชำนาญการพิเศษได้ใน วันที่ 30 เม.ย. 2555
รอง.ผอ.รร ข ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ 2 พ.ค.2554 ขอเลื่อนเป็นเป็นชำนาญการพิเศษได้ใน วันที่ 2 พ.ค. 2555
ผอ.รร. ค ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1 พ.ค.2554 ขอเลื่อนเป็นเป็นเชี่ยวชาญได้ใน วันที่ 2 พ.ค. 2557
รอง.ผอ.รร. ง ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2 พ.ค.2554 ขอเลื่อนเป็นเป็นเชี่ยวชาญได้ใน วันที่ 2 พ.ค. 2557


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ "ครู ก อันดับ คศ.4 เงินเดือนเต็มขั้น "
ไม่ไปเลือกตั้ง สส. มีความผิด ให้ ผอ.รร.สั่งสืบสวน
ไม่ไปเกณฑ์ทหารเพราะติดอบรม มีความผิด ให้ ผอ.รร.สั่งสอบสวนตามที่ ผอ.เขตมอบหมาย
ไปเลือกตั้งแต่ฉีกบัตรเลือกตั้งมีความผิดให้ ผอ.รร. เป็นผู้สั่งสอบสวนลงโทษ
ไปเกณฑ์ทหารแต่หนีทหาร มีความผิด ให้ ผอ.เขต เป็นผู้สั่งสอบสวนและลงโทษ


5. การกระของผู้บริหารโรงเรียนท่านใดไม่สามารถกระทำได้
ครู ก บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย 16 พ.ค.2554 สั่งเลื่อนขั้นให้ได้รับ 0.5 ขั้นได้ในวันที่ 17 ก.ย.2554
ครู ข พานักเรียนไปทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุรถชน อนุญาตให้ลาป่วยได้ 90 วัน
ครู ค ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ อินเดีย เดินทางกลับ 5 ธค.54 รายงานตัวต่อ ผอ.รร.วันที่ 11 ธ.ค.54 ผอ.สั่งลงโทษได้
ครู ง บ้านอยู่ใกล้ติดรั้วโรงเรียน ในชั่วโมงสอน แอบไปนอนที่บ้านแล้วกลับมาสอนเฉพาะเวลา ผอ.อยู่ รร. ผอ.สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ได้


6. ข้อใดหมายถึงลักษณะของรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายค่าตอบแทน - รายจ่ายค่าใช้สอย
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายค่าตอบแทน - รายจ่ายค่าวัสดุ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - รายจ่ายงบดำเนินงาน


7. ผู้บริหารท่านใด ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ไม่เป็นไปตามแนวทางหรือระเบียบปฏฺบัติ
ผอ.ก เงินเข้าบัญชีโรงเรียน 1 ต.ค.2554 กรณีสินสุดโครงการ สามารถใช้เงินได้ถึง 30 ก.ย.2555
จากข้อ ก ผอ.ก ใช้เงินไม่หมด ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกหลังวันที่ 30 ก.ย.2555
ผอ.ค อนุญาตให้คร จ ไปราชการ วันที่ 15 ก.ย.54- 30 ก.ย. 54 ครู จ.กลับมาถึง รร. 1 ต.ค.54 ไม่ส่งใช้เงินยืม ผอ.ทวงเงินคืนได้ภายใน วันที่ 2 พ.ย.54
ผอ. ง ให้ครูบันทึกเงินที่มีผู้บริจาคให้ 1 ล้านบาท ในบัญชีเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตามระบบควบคุมหน่วยงานย่อย 2544


8. ครู ดำ ได้รับมอบหมายให้ไปซื้อคอมพิวเตอร์มือสองราคา 3500 บาท เครื่องตัดหญ้าใหม่ราคา 5000.50 บาท ท่านเป็น ผอ.รร.จะอนุมัติใช้จ่ายเงินให้ครูดำอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนทางราชการ
คอมพิวเตอร์ ใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
เครื่องตัดหญ้า ใช้เงินงบประมาณ ประเภทค่าครุภัณฑ์
ทั้งสองรายการใช้เงินงบประมาณแยกประเภท คอมพิวเตอร์เบิกค่าวัสดุ เครื่องตัดหญ้าเบิกค่าครุภัณฑ์
ทั้งสองรายการใช้เงินนอกงบประมาณแยกประเภท คอมพิวเตอร์เบิกค่าวัสดุ เครื่องตัดหญ้าเบิกค่าครุภัณฑ์


9. จาก พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) มีผลใช้บังคับ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยท่านเป็น ผอ.รร.จะแนะนำให้ครูประจำชั้นใดบอกให้นักเรียนไปทำบัตรประชาชนจึงจะตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
อนุบาล 1 - ม.6
ป.1 - ม.6
อนุบาล 2 - ม.3
ป.1 - ม.3