ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ชุดพิเศษ รวมอำนาจผู้บริหารน่าออก โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ใครเป็นผู้ลงนามอนุมัติแผนปฏฺบัติการประจำปีของสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการหรือประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


2. ผู้ลงนามอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาคือใคร
ผอ.รร.
ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผอ.รร.และประธานกรรมการสถานศึกษา
ผอ.รร.หรือประธานกรรมการสถานศึกษา


3. ผู้ลงนามอนุมัติใน ปพ.2 คือใคร
ผอ.รร.
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ.รร.และประธานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ.รร.หรือประธานประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการบรรจุแต่งตั้งตาม มาตรา 53
ครูติวสอบ บรรจุแต่งตั้งโดย ผอ.ดอทคอม อันดับ คศ.3 โดย อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
ครูติวสอบ บรรจุแต่งตั้งโดย ผอ.ดอทคอม อันดับ คศ.3 โดย ความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขต
ครูติวสอบ อันดับ คศ.3 บรรจุแต่งตั้งโดย ผอ.เขต.ดอทคอม อันดับ คศ.3 โดย อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต
ครูติวสอบ อันดับ คศ.5 เลื่อนขั้นเงินเดือน โดย เลขาธิการ กพฐ. โดย ความเห็นชอบ ก.ค.ศ.


5. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ในเรื่องการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
ผอ.ดำ สั่ง ตัดเงินเดือนครูติวสอบ ที่ตีเด็กนักเรียน 5 % 28 วัน
ผอ.แดง สั่ง ภาคทัณฑ์ ครูติวสอบที่ตีเด็กเบา ๆ ไม่ตั้งใจแต่ปากแตก
ผอ.เขต เขียว สั่งลดขั้นครูติวสอบที่ตีเด็กที่ต้นแขน จนหัก 1.5 ขั้น
เลขาธิการ กพฐ.สั่งตัดเงินเดือนครูติวสอบที่ไม่สอน 5 % 90 วัน ลดขั้น 1 ขั้น


6. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจอนุญาตการลาของผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลาป่วย 60 วันทำการ ลากิจ 30 วันทำการ
ลาคลอด ไม่เกิน 90 วัน
ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอด ไม่เกิน 150 วันทำการ
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ


7. ผู้บริหารโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการสำรองเงิน
ผอ.แดงโรงเรียนติวสอบ นักเรียน 120 คน เก็บเงินสดไว้ 3 หมื่นบาทต่อวัน ฝาก ธนาคาร 3 หมื่นบาท
ผอ.ดำโรงเรียนติวสอบดอทคอม นักเรียน 121 คน เก็บเงินสดไว้ 2 หมื่นบาทต่อวัน ฝาก ธนาคาร 1 ล้านบาท
ผอ.เขียวโรงเรียนติวสอบอนุสรณ์ นักเรียน 121 คน เก็บเงินสดไว้ 3 หมื่นบาทต่อวัน ฝาก ธนาคาร 3 หมื่นบาท
ผอ.เขต ขาว เก็บเงินสดไว้ที่เขต 1 แสนบาท ฝากธนาคาร 5 ล้านบาท


8. โรงเรียนติวสอบดอทคอมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ท่านไปบรรจุเป็น ผอ.รร.คนใหม่ โรงเรียนมีการขยายเฟสไฟฟ้าเพิ่มเติมลงเสาไฟฟ้าให้เพียงพอ ท่านจะอนุมัติงบใด
สาธานณูปโภค
ตอบแทน
วัสดุ
ใช้สอย


9. อำนาจของผู้บริหารในการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยคือข้อใด
10 ล้านบาท
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
2 ล้านบาท


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องอำนาจการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อหน่วยต่อครั้ง
ผอ.รร. 15 ล้านบาท
ผอ.เขต 20 ล้านบาท
ผู้ว่าราชการ 30 ล้านบาท
เลขาธิการ กพฐ. 40 ล้านบาท


11. การจัดซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 /54 กรณีท่านไปบรรจุโรงเรียนติวสอบดอทคอมซึ่งมีนักเรียน 130 คน (อนุบาล 10 คน ประถม 20 คน ม.ต้น 100 คน) ท่านจะจัดซื้อด้วยวิธีใด
ตกลงราคา
สอบราคา EGP
ประกวดราคา EGP
วิธีพิเศษ EGP


12. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบลงทะเบียนใน EGP หรือ e-Government Procurement System
หน่วยจัดซื้อภาครัฐ
ผู้ค้าภาครัฐ
ผู้ค้าภาคเอกชน
ผู้สนใจทั่วไป


13. อำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่งด้วยวิธีพิเศษคือข้อใด
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่จำกัดจำนวนเงิน


14. โรงเรียนติวสอบวิทยานุสรณ์ จ้างนายแดง ก่อสร้างส้วมของโรงเรียนที่ติดกับถนนทางผ่านของหมูบ้าน แต่งานไม่เสร็จตามกำหนดท่านจะปรับตามข้อใด
ร้อยละ 0.01 - 0.02 ของราคา
ร้อยละ 0.01 - 0.02 ของราคาที่ไม่เสร็จ
ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของงาน
ร้อยละ 0.25 ของราคาจ้าง


15. ผู้บริหารท่านใดใช้อำนาจไม่ถูกต้อง
ผอ.ดำ ให้ครูเลือกเส้นทางในการพานักเรียนไปทรรศนศึกษา
ผอ.เขียว อนุญาตการไปเข้าค่ายวิชาการ 1 วัน
ผอ.ขาว บอกให้คณะกรรมการสอบราคาเลือกผู้เสนอราคา ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ของราคางาน
ผอ.ส้ม อนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า ซื้อหนังสือ 1.6 หมื่นบาท จากวงเงิน 1.5 แสนบาท


16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ผอ.รร.อนุญาตการไปราชการของตนเองและครูในโรงเรียน รายงาน ผอ.เขต อย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง
ผอ.เขต อนุญาตการไปราชการของตนเองและรายงาน เลขาธิการ กพฐ.
ผอ.รร.รับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัดให้กับครู
ผอ.รร.มีอำนาจเปลี่ยนแปลงเวลาในการชักธงชาติได้ตามความเหมาะสม


17. ท่านไปบรรจุเป็น รอง.ผอ. ได้รับมอบหมายให้พาครูมาทำงานในวันเสาร์ ครูที่มาทำงานร่วมกับท่านจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดตามข้อใด
ไม่เกิน 100 บาท
ไม่เกิน 150 บาท
ไม่เกิน 400 บาท
ไม่เกิน 420 บาท


18. กรณีที่ ผอ.ติวสอบ อยู่ที่โรงเรียนในภาคใต้ โรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จะใช้อำนาจสั่งปิดโรงเรียนตามข้อใด
กรณีพิเศษ
เหตุพิเศษ
โดยด่วน
ด่วนพิเศษ


19. จากข้อ 18 ท่านมีอำนาจได้ตามข้อใด
ไม่เกิน 7 วัน
ไม่เกิน 15 วัน
ไม่เกิน 30 วัน
ตามความจำเป็นและเหมาะสม