ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนลไน์ ภาค ก งานบริหารทั่วไป 2.15 งานกิจการนักเรียน - ห้องเรียนสีขาว โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. โครงการใดของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
ห้องเรียนสีเขียว
ห้องเรียนสีขาว


2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวข้องกับ 5 รั้ว ข้อใดไม่ใช่
รั้วครอบครัว
รั้วโรงเรียน
รั้วสังคม
รั้วประเทศ


3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนสีขาวของ กระทรวงศึกษาธิการ
ยาเสพติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อุบัติภัย
อบายมุข


4. โครงการห้องเรียนสีขาวเกี่ยวข้องกับ นโยบาย 3 D ข้อใด
Democracy
Decency
Drug-free
Development


5. โครงการห้องเรียนสีขาวมีเกณฑ์ตามข้อใด
3 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ 24 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ
3 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ 32 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ
4 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ 32 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ
4 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ 34 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ


6. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานตามโครงการห้องเรียนสีขาว
ด้านผู้เรียน
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านห้องเรียน
ด้านครู


7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนสีขาว
3 - ระดับ - 4 ระบบ - 4 กลยุทธ์ - 4 ฝ่าย
3 - ระดับ - 4 ระบบ - 4 กลยุทธ์ - 5 ฝ่าย
3 - ระดับ - 4 ระบบ - 5 กลยุทธ์ - 5 ฝ่าย
3 - ระดับ - 4 ระบบ - 5 กลยุทธ์ - 6 ฝ่าย


8. ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ในโครงการห้องเรียนสีขาว
มีแหล่งเรียนรู้
ดูแลช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม
สร้างสรรค์ด้วยสื่อและเทคโนโลยี


9. ข้อใดคืออักษรย่อของ " ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "
ศอส.
ศปส.
ศอปส.
ศอปปส.