ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานกิจการนักเรียน และ 4 ต้อง 2 ไม่ อัตรากำลัง โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. จากกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ " 4 ต้อง 2 ไม่ " ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนควรจัดกระทำเรื่อง "ต้อง" ยกเว้น
ต้องมียุทธศาสตรการป้องกันแก้ไข
ต้องไม่ปกปิดข้อมูล
ต้องมีแผนงานยาเสพติด
ต้องมีระบบรองรับยุทธศาสตร์


2. "4 ต้อง 2 ไม่" เรื่งยาเสพติด ข้อใด หมายถึง 2 ไม่ที่ควรกระทำ
ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ผลักดันปัญหาโดนการไล่นักเรียนออก
ไม่ผลักดันปัญหาและไม่บริหารจัดการเพียงลำพัง
ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่บริหารจัดการเพียงลำพัง
ไม่บริหารจัดการเพียงลำพังและไม่สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเสพยา


3. ข้อใด ไม่ใช่ 4 ระบบยุทธศาสตร์ใน "4 ต้อง 2 ไม่" ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระบบป้องกัน
ระบบเฝ้าระวัง
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง


4. ภาคี 4 ฝ่าย ใน "4 ต้อง 2 ไม่" หมายถึงทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ครูผู้สอน
ชุมชน


5. หากท่านได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนและสภาะแวดล้อมที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดท่านควรเลือกทำข้อใดก่อนเป็นลำดับแรก
จัดให้มีระบบป้องกันปัญหายาเสพติด
จัดให้มีแผนงานยาเสพติดเพื่อเฝ้าติดตาม
จัดให้มียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
จัดให้มีภาคี 4 ฝ่าย เพื่อความร่วมมือ


6. ข้อใดเรียงลำดับระบบรอบรับยุทธศาสตร์ "4 ต้อง 2 ไม่" ได้ถูกต้องมากที่สุด
ป้องกัน-เฝ้าระวัง-ดูแลช่วยเหลือ-บริหารจัดการ
บริหารจัดการ-ดูแลช่วยเหลือ-เฝ้าระวัง-ป้องกัน
ป้องกัน-ดูแลช่วยเหลือ-บริหารจัดการ-เฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง-ดูแลช่วยเหลือ-ป้องกัน-บริหารจัดการ


7. ข้อใดกล่าวถูกไม่ต้องเกี่ยวกับการย้ายของข้าราชการครู
การย้ายมี 3 กรณี คือ กรณีปกติ กรณีพิเศษ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรบริหารติดต่อกันนานเกิน 4 ปีในที่เดียว
การย้ายเพื่อการเดินทางและเพิ่มประสบการณ์ คือ การย้ายกรณีพิเศษ
การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดด คือ การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ


8. ขนาดของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายมีกี่ขนาด
3
4
5
6


9. ประเภทของสถานศึกษาในการพิจารณาอัตรากำลังข้าราชการครูมี 4 ประเภท ข้อใดไม่ใช่
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ขยายโอกาส
การศึกษาสำหรับคนพิการ


10. ข้อใด ไม่ใช่ การพิจารณาอัตรากำลังข้าราชการครูตามรหัสพื้นที่ซึ่งมีอยู่ 5 ประเภท
เทศบาลตำบล
เทศบาลจังหวัด
อบต.
กทม.


11. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ 8 ประเภท ในการพิจารณาอัตรากำลังข้าราชการครู
ชนกลุ่มน้อย
ชายแดน
บนเกาะ
ชายขอบ