ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานบริหารทั่วไป 4.8 การดำเนินงานธุรการ โดย นิกร เพ็งลี

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจงานบริหารทั่วไปกี่เรื่อง
17
20
21
22


2. นโยบายการรับนักเรียน ปี 2554 เป็นหน้าที่ของงานใดในโรงเรียนโดยตรง
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
งบประมาณ
บริหารทั่วไป


3. ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือราชการ
หนังสือที่ราชการมีไปยังหน่วยงานภายนอก
หนังสือที่หน่วยงานภายนอกมีมายังหน่วยงานราชการ
เอกสารที่ราชการจัดทำขึ้น
เอกสารที่ประชาชนทั่วไปมีมาถึงโรงเรียนและเจ้าหน้าที่รับไว้


4. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
3
6
7
9


5. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของหนังสือราชการ
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือคำสั่ง


6. ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือสั่งการ
ระเบียบ
แถลงการณ์
คำสั่ง
ข้อบังคับ


7. ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือประชาสัมพันธ์
ประกาศ
แถลงการณ์
ระเบียบ
ข่าว


8. ทุกข้อเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น ยกเว้น ข้อใด
หนังสือรับรอง
รายงาน
บันทึก
หนังสืออื่น


9. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้สำหรับหัวหน้าส่วนระดับใดขึ้นไป
แผนก
กรม
กอง
ประทรวง


10. ชั้นความเร็วของหนังสือใดที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏฺบัติโดยเร็ว
ปกปิด
ด่วน
ด่วนมาก
ด่วนที่สุด


11. การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการให้ระบุด้วยอักษรสีใด
น้ำเงิน
แดง
เหลือง
สีใดก็ได้ที่เห็นเด่นชัด


12. การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นกระดาษแสดงไว้ที่ส่วนใด
ส่วนบน
ส่วนล่าง
บนและล่างกลางหน้ากระดาษ
ต้นและท้ายของเอกสาร


13. ข้อใด ไม่ใช่ หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ต้งอลงชื่อ
พิธีการ
ไม่เป็นแบบพิธีการ
หนังสือกลาง
บันทึกช่วยจำ


14. ขั้นตอนแรกของการรับหนังสือที่เจ้าหน้าที่ธุรการต้องกระทำคือข้อใด
แยกประเภทหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือ
จัดลำดับความสำคัญ
ประทับตรารับ


15. ข้อใด ไม่ใช่ การเก็บหนังสือราชการ
เก็บระหว่างปฏฺบัติ
เก็บไว้ตรวจสอบ
เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ
เก็บไว้รายงานผลประจำปีงบประมาณ


16. หนังสือราชการอายุครบกี่ปีต้องนำส่งหอจดหมายเหตุ
10
20
25
75


17. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนระดับใดขึ้นไป
แผนก
กรม
กอง
กระทรวง


18. การทำลายหนังสือราชการให้กระทำตามข้อใด
ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน
ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน
ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ