ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมศิริชัย
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานบริหารบุคคล 2.14 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1 เหรียญ 2 ตระกูล 14 ชั้น
2 เหรียญ 1 ตระกูล 16 ชั้น
2 เหรียญ 2 ตระกูล 16 ชั้น
1 เหรียญ 1 ตระกูล 14 ชั้น


2. ข้าราชกาครูที่ประสงค์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
1
3
5
7


3. ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 ในโรงเรียนกรณีจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ต้องมีอายุราชการกี่ปี
4
5
6
8


4. ข้อใดหมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำสุดและสูงสุด
เหรียญเงินช้างเผือก - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญเงินมงกุฎไทย - ประถมาภรณ์ช้างเผือก
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย - มหาวชิรมงกุฎ
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


5. ครูติวสอบ บรรจุเป็นครูเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2549 ในปี พ.ศ.2554 ท่านเป็น ผอ.รร.แห่งนี้จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดให้กับครูติวสอบ
บช.
จม.
จช.
ตม.


6. ครูแดง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จะเกษียณอายุราชการในปี 2554 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท่านเป็น ผอ.รร.ท่านจะขอเครื่องราชฯชั้นใดให้กับครูแดงก่อนวันที่ 5 ธ.ค.2554 นี้
ทม.
ปม.
ปช.
มวม.


7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อใดสามารถขอในปีติดต่อกัน
บช.
จช.
ปม.
ปช.


8. การขอเหรียญ จ.พ.ร. ต้องมีเวลารับราชการกี่ปี
5 ปี
15 ปี
20 ปี
25 ปี


9. ปี 2554 กิจการลูกเสือไทยครบ 100 ปี ผู้ที่จะขอเหรียญลูกเสือยั่งยืนจะต้องทำคุณงามความดีช่วยเหลือกิจการลูกเสือต่อเนื่องกี่ปี
10
15
20
25


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการไทย
ต้องส่งเรื่องขอก่อนวันที่ 5 ธันวาคม ไม่น้อยกว่า 90 วัน
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ปช. ให้ส่งคืนชั้น ตช.
ผู้มีสัญชาติไทยสามารถขอได้
ลูกจ้างประจำยื่นคำขอเครื่องราชฯต้องมีเวลารับราชการ 8 ปีนับแต่เริ่มจ้างจนถึงก่อนวันที่ 5 ธันวาคมที่จะขอไม่น้อยกว่า 60 วัน