ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
21-22 พฤษภาคม 2554 จ.ปทุมธานี ณ โรงแรมแมนฮัตตัน
28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ผู้บริหาร งานบุคลากร 2.4 ประมวลเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ 54 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนใหม่ ตาม พรบ.เงินเดือน ฉ.2 พ.ศ.2554 วันใด
30 มีนาคม 2554
31 มีนาคม 2554
1 พฤษภาคม 2554
1 เมษายน 2554


2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 13 เริ่มจากวันใด
30 พฤษภาคม 2554
31 พฤษภาคม 2554
1 เมษายน 2554
1 พฤษภาคม 2554


3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อใด ไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 13 ตาม พรฎ.การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
ม.38 ก (2)
ม.38 ก (3)
ม.38 ข (4)
ม.38 ค (1)


4. ตามบัญชีเงินเดือนใหม่ล่าสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าตามข้อใด
5 แท่ง 22 ขั้น
6 แท่ง 22 ขั้น
5 แท่ง 24 ขั้น
6 แท่ง 24 ขั้น


5. เงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือข้อใด
8700 - 66480
9440 - 69810
7940 - 66480
9149 - 69810


6. ข้อใด ไม่ใช่ วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ทรงคุณวุฒิ


7. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการครูอันดับ คศ.3 คือข้อใด
5600 บาท
12000 บาท
19800 บาท
26000 บาท


8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น คศ.4 จะได้รับเงินค่าวิทยฐานะตามข้อใด
5600
9900
13000
15600


9. ข้อใด คือเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวและขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.3
12530 - 47450
18910 - 50550
13160 - 53080
19860 - 53080


10. จะแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ ไม่เกิน 1 ขั้น คือข้อใด
18910 บาท
18040 บาท
19860 บาท
18950 บาท