โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ครูผู้ช่วย ภาค ก คณิตศาสตร์ เลขไม่เรียงลำดับ สัญลักษณ์เปรียบเทียบ โดย ติวสอบดอทคอม

1. 1 + 0 , 2 + 1 , 5 + 1.41 , ........
8 + 1.71
9 + 1.72
10 + 1.73
10 + 1.74


2. 2 , D , 5 , H , ......, ......
6 , J
7 , K
8 , L
9 , M


3. 2 , 6 , 10 , .....
12
14
16
18


4. 0.67 , 1 , 1.20 , .....
1
1.30
1.33
1.35


5. 0 , 2 , 6 , .....
20
21
22
23


6. 0.33 , 0.5 , 0.80 , ....
0.82
0.83
0.92
0.93


7. 1, อุดร , 9 , บูรพา , 16 , .....
19
อาคเนย์
25
ทักษิณ


8. 0 , A , 1 , C , 3
5
6
D
E


9. 1/2 , 1/4 , 1/7 , 1/11 , .....
12
14
16
18


10. 0 , 3 , 8 , 15 , .....
20
24
30
34


11. เงื่อนไขที่ 1 คือ A > B > C เงื่อนไขที่ 2 คือ B ไม่มากกว่า E ข้อสรุปต่อไปนี้เป็นอย่างไร ข้อสรุปที่ 1 A < E ข้อสรุปที่ 2 B < E
ข้อสรุปที่ 1 ถูก ข้อสรุปที่ 2 ถูก
ข้อสรุปที่ 1 ผิด ข้อสรุปที่ 2 ผิด
ข้อสรุปที่ 1 ถูก ข้อสรุปที่ 2 ผิด
ข้อสรุปที่ 1 ผิด ข้อสรุปที่ 2 ถูก


12. เงื่อนไขที่ 1 คือ A > B > C เงื่อนไขที่ 2 คือ B ไม่มากกว่า E ข้อสรุปต่อไปนี้เป็นอย่างไร ข้อสรุปที่ 1 A ไม่มากกว่า B ข้อสรุปที่ 2 B < E
ถูกทั้งสองกรณี
ผิดทั้งสองกรณี
1 ถูก 2 ผิด
สรุปไม่ได้


13. เงื่อนไขที่ 1 คือ A > B > C เงื่อนไขที่ 2 คือ B ไม่มากกว่า E ข้อสรุปต่อไปนี้เป็นอย่างไร ข้อสรุปที่ 1 C = E ข้อสรุปที่ 2 C มีค่าน้อยที่สุด
ถูกทั้ง 1 และ 2
ผิดทั้ง 1 และ 2
1 ถูก 2 ผิด
สรุปไม่ได้


14. 240 , 120 , 40 , 10 , 2 , .....
1
1/2
1/3
2/3


15. 85 , 77 , ..... , 61 , 53
70
69
68
67


ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com