ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก เงินบำรุงการศึกษา เก่าและใหม่ 54 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษา สถานศึกษาสามารถไม่สามารถเรียกเก็บได้ จำนวน 22 รายการ รายการใดสามารถเรียกเก็บได้
ค่าบริการห้องสมุดพื้นฐาน
ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน


2. ห้องเรียนพิเศษEnglish Program (EP) ระดับก่อนประถมและ ม.ปลายแตกต่างกันกี่บาท
3,000
4,000
5,000
10,000


3. ค่า Mini English Program (MEP) ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลายแตกต่างกันกี่บาท
1,500
2,500
3,000
3,500


4. ท่านไปบรรจุเป็น ผอ.โรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติ จึงจัดให้มีห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาได้สูงสุดกี่บาท
17,000
17,500
8,750
8,700


5. หากโรงเรียนของท่านมีการจัดโครงการพิเศษลักษณะ Education Hub ท่านสามารถเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาได้กี่บาท
1.0 แสนบาท ต่อภาคเรียน
1.5 แสนบาทต่อภาคเรียน
1.0 แสนบาท ต่อปีการศึกษา
1.5 แสนบาทต่อปีการศึกษา


6. ข้อใด ไม่ใช่ ค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถนักเรียนนอกเหนือหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะความถนัดนักเรียนนอกเวลาเรียน
ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
.ค่าวิทยากรภายนอก
ค่าปรับพื้นฐานความรู้


7. จากข้อ 6 เมื่อมีการประกาศใช้ค่าบำรุงการศึกษาใหม่จะทำให้มีความแตกต่างจากเดิมตามข้อใด
เพิ่มขึ้น 200 บาท ต่อภาคเรียน
ลดลง 250 บาท ต่อภาคเรียน
เพิ่มขึ้น 250 บาท ต่อปีการศึกษา
ลดลง 200 บาท ต่อปีการศึกษา


8. รายการจัดสอนเสริมเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ใน 5 รายการข้อใดสามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองได้ตามความสมัครใจ
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
ค่านำนักเรียนไปทัศนศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 10 คน
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปทัฒนศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง