ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานงบประมาณ 3.14 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการบริหารพัสดุ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
คุณภาพดี
แข่งขันอย่างเป็นธรรม


2. ข้อใด คือ หลักการจัดหาพัสดุที่ดีที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ราคาเหมาะสม
คุณภาพดี


3. การได้มาของพัสดุในโรงเรียนมีกี่วิธี
3
4
5
6


4. การจัดซื้อจัดจ้างมีกี่วิธี
3
4
5
6


5. ทุกข้อ คือ การได้มาของพัสดุในโรงเรียน ยกเว้น ข้อใด
การจัดทำเอง
การซื้อ
มีผู้มอบให้
การเช่า


6. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
วิธีสอบราคาพิเศษ


7. ข้าราชการครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาเทียบเท่า ซีใด สามารถตรวจรับพัสดุได้
C2
C3
C4
C5


8. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาตามข้อใด
1 แสนบาท
ไม่เกิน 1 แสนบาท
เกินกว่า 1 แสนบาท
เกินกว่า 1 แสน แต่ไม่เกิน 2 ล้าน


9. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาตามข้อใด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
เกิน 2 ล้านบาท
เกิน 1 แสนบาทและมีเหตุจำเป็น


10. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาตามข้อใด
ไม่เกิน 1 แสน
เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
เกิน 2 ล้านบาท
ไม่มีวงเงิน แต่มีเงื่อนไข


11. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาตามข้อใด
เกิน 1 แสนบาท
เกิน 2 ล้านบาท
เกิน 1 แสนบาทและมีเงื่อนไข
เกิน 2 ล้านบาทและมีเงื่อนไข


12. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาตามข้อใด
เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
เกิน 2 ล้านบาท
เกิน 1 แสนบาท และมีเงื่อนไข
ไม่มีวงเงิน แต่มีเงื่อนไข


13. วิธีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตามข้อใด
ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
เกินกว่า 2 ล้านบาท
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท
ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท


14. การดำเนินการสอบราคา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจัดทำเอกสารเผยแพร่ก่อนวันปิดรับซองตามข้อใด
7 วัน
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
10 วัน
ไม่น้อยกว่า 10 วัน


15. EGP ในระบบงบประมาณ ย่อมาจากอะไร
E- Government Procurement
E- Goverment Procurement
E- Government Procorement
E- Goverment Procoremence


16. จากข้อ 15 ย่อมาจากอะไร
ระบบการเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบใหม่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


17. EGP ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างแบบใดบ้าง
สอบราคา - ประกวดราคา
ตกลงราคา - สอบราคา - ประกวดราคา
ตกลงราคา - สอบราคา - ประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการกลาง
สอบราคา - ประกวดราคา - ประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการกลาง