ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54

28-29 พฤษภาคม 2554 จ.อุดรธานี ณ โรงแรมต้นคูณ
4-5 มิถุนายน 2554 จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์
11 - 12 มิ.ย. 2554 จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมร้อยเกาะ
18 - 19 มิ.ย. 2554 จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทักษิณ
25 - 26 มิ.ย. 2554 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน
9 - 10 ก.ค. 2554 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมเกษศิริ
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานวิชาการ ชุด 2.16 การคัดเลือกหนังสือและการจัดซื้อหนังสือเรียนปีงบประมาณ 2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. การคัดเลือกหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2554 เป็นหน้าที่ของใคร
ครูผู้สอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือของโรงเรียน


2. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
ผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ภาคี 4 ฝ่าย
ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา


3. ข้อใด ไม่ใช่ ภาคี 4 ฝ่าย
ผู้แทนครู
ผู้แทนนักเรียน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชน


4. การคัดเลือกหนังสือพิจารณาทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
สอดคล้องกับหลักสูตร
สอดคล้องความต้องการผู้เรียน
สอดคล้องความต้องการครู
ตรงตามความต้องการครูผู้สอน


5. การคัดเลือกหนังสือสามารถคัดเลือกได้จากสำนักพิมพ์ใด
สำนักพิมพ์ที่ผ่านการประเมินของกระทรวง
สำนักพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
สำนักพิมพ์ที่ขึ้นทะเบียนบัญชี
สำนักพิมพ์ใดก็ได้


6. หนังสือเรียนที่จัดซื้อตามปีงบประมาณ 2554 ที่ใช้สำหรับหลักสูตรแกนกลาง 2544 ใช้สำหรับชั้นใดบ้าง
ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6
ป.2 , ป.4 , ม.2 , ม.5
ป.1 , ป.4 , ม.1 , ม.4
ป.2 , ป.4 , ม.2 , ม.4


7. แบบฝึกหัดที่ใช้ในปีการศึกษา 2554 คือกลุ่มสาระใด
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
ภาษไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ


8. การจัดซื้อหนังสือเรียน สามารถจัดซื้อได้ทุกวิธี ยกเว้น ข้อใด
ตกลงราคา
สอบราคา
กรณีพิเศษ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดซื้อหนังสือเรียน
ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนทั้งที่จัดซื้อใหม่และหนังสือ เดิมให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกคืนทุกชั้น
เงินที่เหลือสามารถนำไปทำใบงาน ใบความรู้ได้
จัดซื้อเสร็จลงทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียน
หนังสือเรียนสาระสังคมศึกษาฯชั้น ม.3 ซื้อ 30 %


10. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ราคาหนังสือเรียนปีงบประมาณ 2554
อนุบาล จำนวน 200 บาท/คน/ปี
ป.1 จำนวน 560.80 บาท/คน/ปี
ป.2 จำนวน 604.00 บาท/คน/ปี
ป.3 จำนวน 652.80 บาท/คน/ปี