ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก งานวิชาการ ชุด 1.8 การนิเทศการศึกษา โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. กระบวนการนิเทศตามรูปแบบ ของ สพฐ.หรือ สปช.เดิมมีกี่ขั้นตอน
3
4
5
6


2. ข้อใดคือรูปแบบการนิเทศของ สปช.เดิมที่ถูกต้องก่อนและหลัง
ศึกษาสภาพปัจจุบัน-วางแผน-สร้างสื่อ-นิเทศ-ปรเมินรายงาน
วางแผน-ศึกษาสภาพปัจจุบัน-สร้างสื่อ-นิเทศ-ประเมินรายงาน
ศึกษาสภาพปัจจุบัน-วางแผน-นิเทศ-สร้างสื่อ-ประเมินรายงาน
วางแผน-นิเทศ-สร้างสื่อ-ศึกษาสภาพปัจจุบัน-ประเมินรายงาน


3. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
กระบวนการบริหาร
กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
กระบวนการนิเทศการศึกษา


4. ข้อใด คือ ผู้นิเทศภายในโรงเรียน
ผู้บริหาร
ครู
ผู้บริหารและครู
ทุกคนสามารถนิเทศได้


5. กระบวนการของเลฮ์แมน มีกี่ขั้นตอน
4
6
8
9


6. กระบวนการของเลฮ์แมน ขั้นตอนใดอยู่ในขั้น D หรือ การลงมือปฏฺบัติตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
Need
Measurable Goals
Modification
Implementation


7. กิจกรรมการนิเทศการศึกษารูปแบบใดที่เป็นทางการมากที่สุด
การระดมสมอง (Brainstorming)
การประชุม 6-6 (Buzz Session)
คณะกรรมการ (Committee)
การทดลองปฏิบัติการ (Laboratory)


8. กิจกรรมการนิเทศแบบใดที่มีคุณค่าทางการศึกษามากที่สุด
การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
การจัดทัศนศึกษา (Field Trip)
ประสบการณ์ตรง (Firsthand Experience)
การเยี่ยมชั้นเรียน (Inter-Visitation)


9. การนิเทศแบบใดเก่าที่สุด
การสังเกต (Observation)
การบรรยาย (Lecture)
การเยี่ยมชั้นเรียน (Inter-Visitation)
การสัมภาษณ์เฉพาะจุด (Interview Focused)


10. ทฤษฎีการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลด์แฮมเมอร์ มี 5 ขั้นตอน ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ประชุม-สังเกต-วิเคราะห์-นิเทศ-วิเคราะห์พฤติกรรม
สังเกต-ประชุม-วิเคราะห์-นิเทศ-วิเคราะห์พฤติกรรม
วิเคราะห์พฤติกรรม-นิเทศ-วิเคราะห์-ประชุม-สังเกต
สังเกต-ประชุม-วิเคราะห์-นิเทศ-วิเคราะห์พฤติกรรม