ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)
15 - 16 ก.ค. 2554 จ.เชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน
17 - 18 ก.ค. 2554 จ.เชียงราย โรงแรมนิ่มซี่เส็ง
23 - 24 ก.ค. 2554 จ.นครสวรรค์ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
30 - 31 ก.ค. 2554 จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว
6-7 ส.ค.2554 จ.หนองคาย โรงแรมทิพย์
13-14 ส.ค.2554 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเทล
20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 จ.เลย
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ชุด บทเพลง 5 ธันวา 54 เฉลิมพระเกียรติในหลวงกับธรรมบริหารสอนคนไทย โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. เพลงเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม2554 คือ
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
ครองแผ่นดินโดยธรรม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อมหาชนชาวสยาม
จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อมหาชนชาวสยาม


2. บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554 ออกอากาศครั้งแรก วันใด
9 มิถุนายน 2554 นี้ เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที
9 มิถุนายน 2554 นี้ เวลา 19 นาฬิกา 9 นาที
19 มิถุนายน 2554 นี้ เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที
19 มิถุนายน 2554 นี้ เวลา 19 นาฬิกา 19 นาที


3. ผู้ประพันธ์คำร้อง บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554 คือใคร
ประภาส ชลสรานนท์
ชลสรา ประภาสนนท์
นนท์สรา ประภาสนนท์
สรานนท์ ประภาทชล


4. ผู้ร่วมขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554 มีจำนวนกี่คน
9 คน
99 คน
999 คน
9999 คน


5. วาทยากร คือใคร
บัณฑิต อึ้งรังษี
รังษี บัณฑิต
ประภาส สรานนท์
ชลสรา ประภาสนนท์


6. บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2554 เข้ากับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
พรหมวิหาร 4
อิทธิบาท 4
สัปปุริสธรรม 7
ทศพิธราชธรรม 10


7. ปฐมบรมราชโองการ คือข้อใด
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขมหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยาม


8. จากปฐมบรมราชโองการ อยู่ในยุทธศาสตร์ใดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1
2
3
4


9. "เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง" จากเนื้อหาดังกล่าว สอนให้เรานึกถึงหลักธรรมใด
ฉันฑะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา