โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54 โดย ติวสอบดอทคอม

1. " โรงเรียนคุณภาพ " ในท้องถิ่นชนบท เป็นศูนย์สาธิตการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึงข้อใดมากที่สุด
โรงเรียนดีระดับสากล
โรงเรียนดีระดับอำเภอ
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนในฝัน


2. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของโรงเรียนดีประจำตำบล
คุณภาพ
โอกาส
การมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพ


3. โรงเรียนนำร่องต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลปีงบประมาณ 2553 มีกี่โรง
180
181
182
183


4. เป้าปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนดีประจำตำบลคือข้อใด
7,408
7,409
7,450
2,500


5. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ตามนโยบายโณงเรียนดีประจำตำบล มีกี่ปัจจัย
3
5
7
9


6. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานนโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 20 คน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างน้อย 2 Mb
สระว่ายน้ำ หรือศูนย์กีฬา (sport complex)
อาคารที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย


7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ ห้องสมุด 3D
บรรยากาศ
บรรณารักษ์
หนังสือ
เทคโนโลยี


8. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
เทคโนโลยี


9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนดีประจำตำบล
3 ด้าน 14 มาตรฐาน
3 ด้าน 15 มาตรฐาน
4 ด้าน 14 มาตรฐาน
4 ด้าน 15 มาตรฐาน


10. ภาพความสำเร็จโรงเรียนดีประจำตำบล เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 5 กลุ่มสาระหลัก เป็นไปตามข้อใด
ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
เท่ากับค่าเฉลี่ยของประเทศ
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ