โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 126 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553 โดยติวสอบดอทคอม

1. เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16 จัดขึ้นที่ใด
มณฑลกวางโจ ประเทศจีน
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
มณฑลยูนาน ประเทศจีน
มณฑลนานจิง ประเทศจีน


2. สัญลักษณ์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16 คือข้อใด
แพะ 4 ตัว
แพะ 5 ตัว
เปลวไฟสีแดง
เปลวไฟสีเหลืองแดง


3. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16 มีการแข่งขันตามข้อใด
40 ชนิด 450 เหรียญทอง
41 ชนิด 460 เหรียญทอง
42 ชนิด 470 เหรียญทอง
43 ชนิด 480 เหรียญทอง


4. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
โรงเรียนดีระดับสากล 500 โรงเรียน
โรงเรียนดีระดับสากล 2000 โรงเรียน
โรงเรียนดีระดับอำเภอ 2500 โรงเรียน
โรงเรียนดีระดับตำบล 7000 โรงเรียน


5. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่กันดารห่างไกลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


6. กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 มีระยะเวลาตามข้อใด
9 - 21 พย. 2553
10 - 22 พย. 2553
12 - 26 พย. 2553
12 - 27 พย. 2553


7. การเลือกตั้งของพม่าครั้งแรกในรอบ 20 ปี มีขึ้นในวันที่ 8 พ.ย.2553 มีการชิงชัยกี่ที่นั่ง
1119
1158
1159
1160


8. สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากโครงการโรงเรียนดีคือข้อใด
ชาติก้าวไกล โรงเรียนไทยเข้มแข็ง
ครูดี โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ
"โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุนชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน"
" นักเรียนมีคุณภาพ ครูดี โรงเรียนน่าอยู่ ชุนชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน"


9. มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาจากน้ำท่วมของกระทรวงศึกษาธิการมี 3 ระยะ ข้อใด ไม่ใช่
ระยะเร่งด่วน
ระยะซ่อมแซม
ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด
ระยะฟื้นฟูระยะยาว


10. โรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง เป็นมาตรการช่วยเหลือที่อยู่ในระยะใดจากภาวะน้ำท่วม
เร่งด่วน
ซ่อมแซม
ฟื้นฟู
ระยะยาว