ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54
5-6 มีนาคม 2554 จ.ศรีสะเกษ ณ โรงแรมบุญศิริบูติก โฮเต็ล
12-13 มีนาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
19 - 20 มีนาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ความรอบรู้ ชุด 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป. ปีการศึกษา 2554 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2554 มีอายุกี่ปี และมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
1 ปี , เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
2 ปี , เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
3 ปี , เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
4 ปี , เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


2. โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2554 มีกี่รายการ กี่บาท และครอบคลุมนักเรียนกี่คน
4 รายการ 1,300 ล้านบาท 80,000 ล้านบาท
4 รายการ 80,000 ล้านบาท 1,300 ล้านบาท
5 รายการ 1,300 ล้านบาท 80,000 ล้านบาท
5 รายการ 80,000 ล้านบาท 1,300 ล้านบาท


3. นโยบายใดของรัฐบาลที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนสูงสุด
เพิ่มรายได้ ลดค่าครองชีพ
ประชาวิวัฒน์
เรียนฟรี 15 ปี
พักชำระหนี้


4. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้น โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประชาชนมีส่วนร่วม


5. ประธานคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือใคร
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายชินภัทร ภูมิรัตน
นายไชยศ จิรเมธากรณ์


6. งบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใดได้รับจัดสรรมากที่สุด
ครูยุคใหม่
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
กระบวนการเรียนรู้ใหม่
การบริหารจัดการใหม่


7. นโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษา ปี 2554 มีกี่จุดเน้น อะไรสำคัญที่สุด
9 จุดเน้น , พัฒนาผู้เรียน
10 จุดเน้น , พัฒนาครู
9 จุดเน้น , พัฒนาครู
10 จุดเน้น , พัฒนาผู้เรียน


8. ข้อใด คือ เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา
4 ยุทธศาสตร์ 9 ตัวบ่งชี้
4 ยุทธศาสตร์ 10 ตัวบ่งชี้
5 ยุทธศาสตร์ 9 ตัวบ่งชี้
5 ยุทธศาสตร์ 10 ตัวบ่งชี้


9. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
คนไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
คนไทยใฝ่รู้
คนไทยใฝ่ดี
คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตาม คณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวและอุดมศึกษา
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา เป็น 40 ต่อ 60
กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕