ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

26-27 มีนาคม 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 148 จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทยคือจังหวัดใด
จังหวัดกาฬบึง
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเมืองบึงกาฬ
จังหวัดเมืองกาฬบึง


2. จังหวัดบึงกาฬตั้งขึ้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
21 มีนาคม 2554
22 มีนาคม 2554
23 มีนาคม 2554
24 มีนาคม 2554


3. จังหวัดบึงกาฬตามประกาศในราชกิจจินุเบกษาเป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
64
65
66
67


4. จังหวัดบึงกาฬตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ไว้ ณ วันใด
11 มีนาคม 2553
11 มีนาคม 2554
22 มีนาคม 2553
23 มีนาคม 2554


5. จังหวัดบึงกาฬประกอบด้วยกี่อำเภอ
6
7
8
9


6. อำเภอใดเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดที่ 77
เซกา
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
บึงโขงหลง


7. ข้อใด ไม่ใช่ อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ
เซกา
วิไลศรี
บุ่งคล้า
ปากคาด


8. พรบ.ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 ประกอบด้วยกี่มาตรา
11
13
15
17


9. จังหวัดบึงกาฬมี สส.ได้กี่คน
1
2
3
4


10. ให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬและสมาชิก อบจ.หนองคาย ภายในกี่วัน
120 วันนับแต่ พรบ.ประกาศ
180 วันนับแต่ พรบ.ใช้บังคับ
120 วันนับแต่ พรบ.ใช้บังคับ
180 วันนับแต่ พรบ.ประกาศ


11. ในระหว่างที่ยังไม่มีนายก อบจ.บึงกาฬ ใครทำหน้าที่ดังกล่าว
ปลัด อบจ.หนองคาย
นายก อบจ.หนองคาย
ปลัดที่ได้รับมอบหมาย
นายก อบจ.ที่ได้รับมอบหมาย


12. ใครรักษาการตาม พรบ.ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รมว.มหาดไทย
ปลัดกระทรวงกลาโหม
รมว.ต่างประเทศ


13. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศจังหวัดบึงกาฬ
ท้องที่ติดชายแดน
ภูมิประเทศเป็นแนวยาว
จัดระเบียบการปกครอง
อำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน


14. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนแรกคือใคร
นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ว่าที่ร.ท.สมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา
สมพงษ์ อรุณโรชปัญญา
ว่าที่ร.ท.สมพงษ์ อรุณโรชปัญญา


15. ข้อใด คือ ชื่ออักษรโรมัน ของจังหวัดบึงกาฬ
Bueng Kan
Bueng Gan
Buang Kan
Buang Gan


16. จังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่กี่ ตร.กม.
4305
4503
5043
5340


17. จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ 77 ของไทยแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายและเป็นจังหวัดที่เท่าไรของภาคอีสาน
18
19
20
21


18. อำเภอใดในจังหวัดบึงกาฬที่มีการเปลี่ยนชื่อตาม พรบ.
เซกา
พรเจริญ
บึงกาฬ
บึงโขงหลง


19. ทิศใดของจังหวัดบึงกาฬติดจังหวัดหนองคาย
เหนือ
ใต้
ตะวันออก
ตะวันตก


20. ข้อใด คือคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจังหวัดบึงกาฬ
สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ ...อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่
อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ ...แก่งอาฮง งามน้ำโขงที่บึงกาฬ
สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ ...สุขสำราญที่ได้ยล
อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ ...สุขสำราญที่ได้ยล