ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก-ข ปี 54

2-3 เมษายน 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
9 - 10 เม.ย. 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมราชพฤกษณ์ แกรนด์ โฮเต็ล
    16 - 17 เมษายน 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + CD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54
5-6 เม.ย. 2554 จ.อุบลราชธานี ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ
23 - 24 เมษายน 2554 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล
30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษม
5-6 พฤษภาคม 2554 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมดิไอยรา โคราช
7-8 พฤษภาคม 2554 จ.บุรีรัมย์ ณ โรงแรมวงษ์ทองบุรี
    14 - 15 พฤษภาคม 2554 จ.สกลนคร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 พฤษภาคม 2554 จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงแรมสาเกตุนคร
โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 151 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. บารัก โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่เท่าไร
42
43
44
45


2. นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้รับแต่งแต่งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
62
63
64
65


3. รองนายกรัฐมนตรี รัฐบาลอภิสิทธิ์ มีกี่คน ใครไม่ใช่
3 คน กรณ์ จาติกวานิชย์
4 คน สนั่น ขจรประศาสน์
3 คน ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
4 คน สุเทพ เทือกสุบรรณ


4. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็น รมว.ศธ. คนที่เท่าไร
51
52
53
54


5. ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษคือใคร
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์


6. ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ คือใคร
นายประสพสุข บุญเดช
นายชัย ชิดชอบ
นายอภิชาต สุขัคคานนท์
นายมีชัย ฤชุพันธ์


7. ประธานสมาชิกวุฒิสภา คือใคร
นายชัย ชิดชอบ
นายประสพสุข บุญเดช
นายปานเทพ กล้าณรงค์
นายองค์กร อมรสิรินันท์


8. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือใคร
พอเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์
พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์


9. ประธาน กกต. คือใคร
นายอภิชาต สุขัคคานนท์
พลตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ
นายประสพสุข บุญเดช
นายชัย ชิดชอบ


10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคือใคร
นายสุเมธ แย้มนุ่น
ดร.ธงทอง จันทรางสุข
นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์
นางศิริพร กิจเกื้อกูล


11. ใครคือเลขาธิการสภาการศึกษา
นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์
นายธงทอง จันทรางสุข
นายเกษม กลั่นยิ่ง
นางอุทุมพร จามรมาร


12. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
ชินภัทร ภูมิรัตน
เฉลียว อยู่เสมารักษ์
ธงทอง จันทรางสุข
อภิชาติ สุขคานนท์


13. เลขาธิการ ก.ค.ศ. คือใคร
ประเสริฐ งามพันธ์
ศิริพร กิจเกื้อกูล
สัมพันธ์ พันธ์พฤกษณ์
ชินภัทร ภูมิรัตน์


14. เลขาธิการคุรุสภา คือใคร
ธงทอง จันทรางสุข
องค์กร อมรสิรินันท์
เกษม กลั่นยิ่ง
ศรายุทธ เจริญผล


15. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายองค์กร อมรสิรินันท์
นายธงทอง จันทรางสุข
นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์


16. เลขาธิการ สกสค. คือใคร
นายเกษม กลั่นยิ่ง
นายธงทอง จันทรางสุข
นายพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา
นายองค์กร อมรสิรินันท์


17. ผอ.สทศ. คือใคร
นางอุทุมพร จามรมาร
เกษม กลั่นยิ่ง
สัมพันธ์ พันธุพฤกษ์
องค์กร อมรสิรินันท์


18. เลขาธิการ กบข. คือใคร
วีสูตร ตันติสุนทร
เฉลียว อยู่เสมารักษ์
ธงทอง จันทรางสุข
โสภาวดี เลิศมนัสชัย


19. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศคือใคร
หม่อมราชวงศ์ โสณกุล
หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นางธาริษา วัฒนเกส


20. มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2554 คือใคร
ณิรัชชา ตังติสานนท์
กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท
ชัญษร สาครจันทร์
ภัสราภรณ์ คนคำแหง