ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (26 จุดแรก)

20-21 ส.ค. 2554 จ.มหาสารคาม โรงแรมวสุมหาสารคาม
27-28 ส.ค.2554 จ.กาญจนบุรี
3-4 ก.ย.2554 อบรมบุคลากรทางการศึกษา จ.โคราช
10 - 11 ก.ย. 2554 จ.เพชรบูรณ์
17-18 ก.ย.2554 จ.หนองบัวลำภู
24-25 ก.ย.2554 จ.นครราชสีมา
อบรมติวสอบ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 3-4 กันยายน 2554 จ.นครราชสีมา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
3 ก.ย. 54 = ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง , 4 ก.ย. 54 = ภาคความรู้สามารถทั่วไป 

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ ชุด 160 เรื่อง ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555 โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม)

1. ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555 มีระยะเวลาตามข้อใด
2554-2555
2555-2556
2555-2557
2555-2558


2. ข้อใดหมายถึง กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาใหม่ ตาม ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555
ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ
เป้าหมาย-ปลายทาง-เส้นทางสำเร็จ
เป้าหมาย-ระหว่างทาง-ปลายทาง
จุดเริ่มต้น-จุดดำเนินการ-จุดสำเร็จ


3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555
2 ปี 5 พื้นที่-5 อาชีพ-5 ศักยภาพ-6 ยุทธศาสตร์
3 ปี 5 พื้นที่-5 อาชีพ-5 ศักยภาพ-6 ยุทธศาสตร์
4 ปี 4 พื้นที่-5 อาชีพ-6 ศักยภาพ-7 ยุทธศาสตร์
5 ปี 4 พื้นที่-5 อาชีพ-6 ศักยภาพ-9 ยุทธศาสตร์


4. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ตาม ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555
พัฒนา
เพิ่มการแข่งขัน
จัดการ
ความสามารถ


5. ข้อใด ไม่ใช่ 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ค่านิยม
ภูมิอากาศ
วัฒนธรรม


6. ข้อใด ไม่ใช่ 5 กลุ่มอาชีพใหม่
เกษตรกรรรม
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
ความคิดสร้างสรรค์


7. ข้อใด ไม่ใช่ 5 ภูมิภาคหลักของโลก
เอเชีย
ออสเตรเลีย
อเมริกาเหนือ
แอฟริกา


8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555
5 ยุทธศาสตร์ 43 โครงการ
5 ยุทธศาสตร์ 43 มาตรการ
6 ยุทธศาสตร์ 43 โครงการ
6 ยุทธศาสตร์ 43 มาตรการ


9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม ROADMAP กระทรวงศึกษาธิการ 2555
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้


ติวสอบ บุคลากรทางการศึกษา 54 จุดแรก