ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ +
ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 166 แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ทศวรรษที่สอง มีสยูนิเวิร์ส น่าออก โดย นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม

1. ข้อใดหมายถึงระยะเวลาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
พ.ศ.2551-2560
ปีการศึกษา 2551-2560
พ.ศ.2552-2561
ปีการศึกษา 2552-2561


2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมี 3 เรื่อง คือ คุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม
วิสัยทัศน์ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในโณงเรียนขนาดเล็ก คือ 1 ต่อ 19
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ลดจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้ร้อยละ 50


3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.มีจำนวนกี่โรง
1,497
1,498
1,499
1,450


4. ข้อใด ไม่ใช่ สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
การบริหารจัดการ
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่
การเรียนการสอน
การมีส่วนร่วม


5. นโยบายการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.มี 5 เรื่องข้อใดไม่ใช่
การควบรวมโรงเรียนแบบขั้นบันได
การบริหารจัดการงานวิชาการ
การบริหารจัดการงานทั่วไป
การจัดพาหนะรับส่งนักเรียน


6. มาตรการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มี 5 ยุทธศาสตร์ ข้อใดไม่ใช่
การปรับบทบาทภาครัฐ
การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับพื้นที่บริการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


7. ข้อใด ไม่ใช่ 4 ใหม่ ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คนไทยยุคใหม่
บุคลากรการศึกษายุคใหม่
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
การบริหารจัดการแบบใหม่


8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีการควบรวมโรงเรียนมารวมกับโรงเรียนหลัก ปีการศึกษา 2555 เป้าหมายคือ โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 คนลงมา
ผู้อนุมัติหลักได้รัสูตรสถานศึกษาคือผู้อำนวยการโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมร่วมกัน
ครูผู้สอนโรงเรียนมารวมเขียนย้ายไปโรงเรียนเกินเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเลือกใหม่เมื่อมีการควบรวมโรงเรียนแล้ว


9. โรงเรียนลักษณะพิเศษที่ไม่ได้รับการยกเว้นในการควบรวมโรงเรียนคือ
ห่างไกล
ชายขอบ
เสี่ยงภัย
ชายแดน


10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดผู้บริหาร ครู บุคลากรให้จัดโรงเรียนหลักปฏิบัติหน้าที่ก่อนโรงเรียนมารวม
ผู้มีหน้าที่จัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียนหรือ School Mapping คือ สพท.
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ หนี้ สิทิ การผูกพัน โรงเรียนมารวมต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนควบรวม
การส่งมอบบัญชีทรัพย์สินให้ส่งมอบให้โรงเรียนหลัก นับแต่วันที่มีการประกาศรวม


11. พาหนะสำหรับนักเรียนกรณีถูกควบรวมโรงเรียนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก ไม่เกิน 3 กม. อัตรา 10 บาท/คน/วัน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก 3 - 10 กม. อัตรา 15 บาท/คน/วัน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนหลัก มากกว่า 10 กม. อัตรา 20 บาท/คน/วัน
ควรมีการจัดสรรจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนมารวมตามความต้องการด้วย


12. มีสยูนิเวิร์ส 2011 คือใคร
Priscila Machado
Leila Lopes
Olesia Stefanko
Luo Zilin


13. ชุด "เหมราชนารี" ที่น้องฟ้า ชัญษร สาครจัน เข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับใด
1
2
3
4


ติวสอบ ผู้บริหาร ภาค ก ปี 54 (32 จุดแรก)
8-9 ตุลาคม2554 จ.บุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร  , 15-16 ตุลาคม2554 จ.นครปฐม
22-23 ตค 54 จ.อบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท
29-30 ตค 54 จ.เพชรบูรณ์ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โฮเท็ล  , 5-6 พย 54 จ.หนองบัวลำพู โรงแรมโชควิวัฒน์รีสอร์ท