ค่าลงทะเบียน = 1,500 บาท/คน/2 วัน , 3 วัน 2500 บาท
= เอกสาร + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี
(ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม) โทร 0872494141 (12call) , 0839660030 (DTAC) , tuewsobkruthai@gmail.com

ติวสอบ 3 วัน ผู้บริหาร 2555  (57 จุด)
17-18-19 เม.ย. 55 จ.นครราชสีมา โรงแรมโคราชโฮเต็ล
24-25-26 เม.ย.55 จ.ศรีสะเกษ โรงแรมบุญศิริบูติกโฮเต็ล
       1-2-3 พ.ค.55 จ.ปทุมธานี โรงแรมแมนฮัตตั้น
6-7-8 พ.ค. 55 จ.เชียงใหม่  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์
10-11 พ.ค. 55 จ.ปราจีนบุรี  โรงแรมโซเฟีย

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ Builder Examnimation 3.0 แบบทดสอบชนิด HTML - JAVASCRIPT ตรวจเมื่อทำเสร็จ
เริ่มจับ เวลาสอบ
เวลาที่ใช้ สอบ
เหลือเวลาอีก

คำอธิบาย :: ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 188 บันทึก สพฐ. สร้างโดย ผอ.นิกร เพ็งลี (ติวสอบดอทคอม) ใช้ประกอบสอบรับราชการ และการสอบทั่วไป เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ www.tuewsob.com

1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าาชการพลเรือน ในวันข้าาชการพลเรือน พ.ศ.2554 ข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญที่สุด
ความสำเร็จของงาน
บำเหน็จรางวัล
ประโยชน์ของบ้านเมือง
ประชาชน


2. ข้อใด คือ ปฐมบรมราชโองการ
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขมหาชนชาวสยาม


3. ข้อใด ไมถูกต้อง
Education Hub ประเทศไทยเป็นศูนย์การการศึกษาในภูมิภาค
Spirit of ASEAN โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน
Sister school โรงเรียนจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน เน้นวิชาหลัก 5 สาระการเรียนรู้
Buffer school จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน มีนวน 30 โรง


4. ข้อใด ไม่ใช่ 3 เสาหลักของอาเซี่ยน
AEC
ASC
ACSC
ASCC


5. โครงการของ สพฐ.ที่ช่วยให้ครูผู้สอนได้ย้ายกลับภูมิลำเนาอย่างมีความสุขมีชื่อว่าอย่างไร
ครูคืนถิ่น
คืนครูให้โรงเรียน
คืนครูให้นักเรียน
สำนึกรักบ้านเกิด


6. กพฐ. มีจำนวนกี่คน
27
28
32
39


7. ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการโดยตำแหน่งใน กพฐ.
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสกดิ์
นายพระนาย สุวรรณรัตน์
นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
นายวรวิทย์ จำปีรัตน์


8. ปรากฏการณ์ ฯลฯ แห่งเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ด้วยนวัตกรรมความคิด ที่สมาร์ทแบบมีสไตล์ เพื่อใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ถกต้องเป็นปัจจุบัน หมายถึงข้อใด
QR Code
QC Code
Code OR
Code QC


9. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 มีแนวคิดว่าอย่างไร
สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล สู่ผู้นำอาเซี่ยน
สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซี่ยน
สุดยอดเด็กไทย สู่ผู้นำอาเซี่ยน
สุดยอดเด็กไทย นำอาเซี่ยน


10. วันหยุดราชการปี พ.ศ.2555 มีจำนวนวันหยุดกี่วัน
20
21
22
23


11. เพลง OBEC เรียบเรียงโดยใคร
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
โกมล บุญเพียรผล
สุรักษ์ สุขเสรี
เสรี สุขุรักษ์


12. ข้อใด ไม่ใช่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สพฐ.
ซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตบริสุทธิ์
งานสัมฤทธิ์ผล
ประชาชนตรวจสอบได้


13. ข้อใด ไม่ใช่ OBEC Core Values
ORGANIZATION
BENEVOLENCE
EAGERNESS
COMPLIANCE


รอบรู้ 190 เรียนฟรี 15 ปี ปีงบ 55 » quiz software
?????? 70 ?????????????? ???.2555 » make test
ชุด 191 ภาวะผู้นำ » quiz
กรณีศึกษากฎหมาย 1 เลื่อนขั้น ให้ออก » exam maker
ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค กขค ปี 55 (10 จุด)
19-20 พ.ค. 55 จ.อุบลฯ โรงแรมปทุมรัตน์
26-27 พ.ค.55 จ.อุดรธานี โรงแรมต้นคูณ
2-3 มิ.ย.55 จ.สุรินทร์ โรงแรมเพชรเกษม
9-10 มิ.ย.55 จ.สกลนคร โรงแรมอิมพีเรียล
16-17 มิ.ย.55 จ.ขอนแก่น โรงแรมแก่นนคร