ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ. ? Quiz Make