ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 44 บทสรุปรับเด็ก 53 , รายหัวเด็กพิการ , ศิลปินแห่งชาติ 52 ? Quizes