9 เล่ม 9 เรื่อง /พัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง/ภาค กข
ติดต่อเรา  0872494141  , 0807846928
ข้อสอบ ครู /บุคลากร /ผู้บริหาร
-นางสงกรานต์ 2560
(ตอบ) กาฬกิณีเทวี" ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา
อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง
-วันหยุดปีใหม่เพิ่มเติม 2560
(ตอบ) 28 ก.ค. วันพระราชสมภพ ร.10
13 ต.ต. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
-โฆษก กระทรวงศึกษาธิการ
(ตอบ) นายกมล รอดคล้าย
-พายุไซโคลนมราถล่มนิวซีแลนด์คือ
(ตอบ) เด็บบี้
-“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP)
(ตอบ) ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ จนพ้นภาวะวิกฤต
-รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
(ตอบ) 16 หมวด 279 มาตรา
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกาศใช้วันใด
(ตอบ) พฤหัสบดี 6 เมษายน 2560
-2 เมษายน เป็นวันอะไร
(ตอบ) วันรักการอ่าน
สมเด็จพระเทพฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา
-1 เมษายน 2560 ศธ.มีอายุกี่ปี
(ตอบ) 125 ปี
-" ความสุข " ของคนไทยตาม SDSN ของ UN
(ตอบ) ลำดับที่ 32 จาก 155 ประเทศ
-ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น คือใคร
(ตอบ) นักกีฬามวยสากล แชมป์ WBC
รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต
-ปี 2560 สพฐ.ประกาศสอบครูกี่สาขา
(ตอบ) 61 สาขา
-คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
(ตอบ) 10 คน คราวละ 4 ปี
-ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ตามคำสั่ง คสช.มี
(ตอบ) ไม่เกิน 15 คน
-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2)
(ตอบ) มี 3 ประเภท 1.ประเภทออำนวยการ
2.ประเภทวิชาการ 3.ประเภททั่วไป
-การอนุญาตพานักเรียนไปนอก รร.
(ตอบ) ห้ามออกเดินทางเวลากลางคืน
เดินทางในเส้นทางภูเขาลาดชันคดเคี้ยวใช้รถชั้นเียว
พักรถทุก 2 ชั่วโมง ขับเกิน 4 กิโลเมตรต้องมีคนขับ 2 คน
มีครูคอบคุมคุมดูแลคนขับรถอย่างน้อย 2 คน
-แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
(ตอบ) 6 ยุทธศาสตร์
(มั่นคง-แข่งขัน-สังคม-โอกาส-สิ่งแวดล้อม-การบริหาร)
-ประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลก
(ตอบ) ประเทศไทย
-VAT คืออะไร ของไทยเท่าไร
(ตอบ) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7
-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณธรรมอะไรบ้าง
(ตอบ) ความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต
ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม
-การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ของครู คือ
(ตอบ) e-Portfolio
-ภาพยนตร์เรื่องใดได้รับรางวัล OSCAR 2017
ตอบ Moonlight
-โครงการรถไฟทางคู่กี่สายที่ใช้มาตรา 44 ควบคุม
(ตอบ) 7 โครงการ
-สีของพระเทรุมาศ ร.9 มีกี่สี
(ตอบ) 6 สี คือ ขาว เทา ทอง น้ำเงิน เขียว ชมพู
-ประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใด
(ตอบ) จ.กระบี่
-ตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
(ตอบ) ออป
-สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 มีพระนามว่าอย่างไร
(ตอบ) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
-5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญใด
(ตอบ) วันชาติ วันพ่อ วันคล้ายวันพระราชสมภาพ ร.9
-ไซซะนะ คืออะไร
(ตอบ) พ่อค้ายาเสพติด สพป.ลาว
-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ
(ตอบ) ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี
-วันมวยไทย
(ตอบ) 6 กุมภาพันธ์
-ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2559
(ตอบ) สาขาการแพทย์ คือ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์
สาขาสาธารณสุข คือ ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี
-มีสยูนิเวอร์ส 2016 คือใคร ชาติใด
(ตอบ) Iris Mittenaere จาก ฝรั่งเศส
-ข้าราชการกระทรวงใดขโมยภาพที่ รร.ญี่ปุ่น
(ตอบ) กระทรวงพาณิชย์
-นวัตกรรมการเงินไทยและ ISO สากลการเงินคือ
(ตอบ) Prompt Pay และ ISO 27001
-กีฬานักเรียนนักศึกษา 2560 จัดที่ใด
(ตอบ) นครราชสีมา
-พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหใัดภาคใต้
(ตอบ) 12 จังหวัด
-ผู้ออกแบบธงชาติไทย คือ
(ตอบ) รัชกาลที่ 6
-ป.ย.ป. คืออะไร
(ตอบ) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
-พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน หมายถึง
(ตอบ) ในหลวง รัชกาที่ 9
-ประธานกลุ่ม G77 คือใครชาติใด
(ตอบ) นายราฟาเอล คอร์เรีย (Rafael Correa)
ประธานาธิบดีเอกวาดอร์
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12
(ตอบ) 6 หลักการ 12 จุดเน้น 6 เป้าหมาย 6+4 ยุทธศาสตร์
-คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2560
(ตอบ) เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
-คำขวัญวันครู พ.ศ.2560 คือ
(ตอบ) ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ
ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
-ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติมีกี่ข้ออะไรบ้าง
(ตอบ) 6 ข้อ 1.ความมั่นคง 2.การแข่งขัน
3.ทรัพยากรมนุษย์ 4.การสร้างโอกาสลดเลื่อมล้ำ
5.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.การบริหารจัดการภาครัฐ
-อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 ชื่อว่า
(ตอบ) น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
-โรงเรียน EMS คืออะไร
(ตอบ) โรงเรียนทวิภาคี
-ข้าราชการครูจะเขียนย้ายได้ต้องปฏิบัติหน้าที่ครู
(ตอบ) ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้เขียนย้าย
-เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม คือที่ใดบ้าง
(ตอบ) นครพนมและกาญจนบุรี
-มีสเวิร์ล ปี 2016 คือชาติใด
(ตอบ) เปอร์โตริโก
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน ครม.ประยุทธ์ 4
(ตอบ) นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
-แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล
(ตอบ) 21 ข้อ ข้อ 1 เป้าหมายการพัฒนา
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
-ประธานองคมนตรีและองคมนตรีมีกี่คน
(ตอบ) 1 + 12 คน รวม 13 คน
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุกี่ปี นับตอนไหน
(ตอบ) ห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
-เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน
(ตอบ) นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส
-องคมนตรี มีกี่คน
(ตอบ) 10 คน
-พระนามใหม่ รัชกาลที่ 10
(ตอบ)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
-นโยบายข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ
(ตอบ) 15.00-16.30 น.
-คนไทยแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วโลก
(ตอบ) 22 พ.ย.2559
-รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2559
ตอบ สาขาการแพทย์ คือ เซอร์ เกรกกอรี พอล วินเทอร์
สาขาสาธารณสุข คือ ศ.นายแพทย์วราดิเมียร์ ฮาชินสกี
-ห้องเรียนกีฬา กระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่จังหวัดใด
(ตอบ) สุโขทัย - มหาสารคาม - กระบี่
-ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45
(ตอบ) โดนัลด์ ทรัมป์ พรรค ริพับริกัล
-เริ่มชักธงเต็มเสาเช่นเดิมวันใด
ตอบ 14 พ.ย.2559
-วันดินโลกคือวันใด
ตอบ 5 ธันวาคม
-บทเพลงที่คนไทยร่วมร้อง 22 ต.ค.2559
(ตอบ) สรรเสริญพระบารมี
-ร่าง อกศจ.ใหม่ จาก 3 คณะ เหลือ กี่คณะ กี่คน
(ตอบ) 1 คณะ 9 คน
-ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็ฯการชั่วคราว
(ตอบ) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
-ผู้ว่าราชการจังหวัด กทม.คนใหม่
(ตอบ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
-ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561
(ตอบ) 6 เรื่อง หลักสูตร-ครู-การจัดการ-ICT-มาตรฐาน-วิจัย
-มีการย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษากี่ราย
(ตอบ) 48 ราย
-สารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี ชื่อ
(ตอบ) สายธารพระราชไมตรี
-รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คือ
(ตอบ) พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด
-ร่าง ก.ค.ศ.ใหม่ มีจำนวนกี่คน
(ตอบ) จาก 31 เหลือ 22 คน ลดผู้แทนครู
-SMARTCITY คืออะไร มีกี่แห่ง แห่งแรก คือ
(ตอบ) เมืองอัจฉริยะ 10 เมือง แห่งแรก คือ ภูเก็ต
-ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่
(ตอบ) พ.ศ.2560-2574 มี 7 ยุทธศาสตร์
-ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ สกสค.และเลขาธิการคุรุสภา
(ตอบ) นายพิษณุ ตุลสุข , นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
-สถาบันภูมิราชธรรมอยู่ในกำกับของส่วนใด
(ตอบ) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(ตอบ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-พายุโซนร้อนเข้าไทย 13 กย 59
(ตอบ) “ราอี”
-กีฬาพาราลิมปิก 2016 จัดที่ใด
(ตอบ) บราซิล
-หมู่เกาะกรณีพิพาทจีน-เวียตนาม
(ตอบ) หมู่เกาะสแปรทลีย์-พาราเซล
-วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2559
(ตอบ) 11 กันยายน 2559
-อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและสูงสุด
(ตอบ) 360-550 บาท/คน/วัน
-ร่างกฎหมายเลือกตั้ง กกต. เกี่ยวกับ 4 สี คือ
(ตอบ) เหลือง ส้ม แดง ดำ
-อุทยานราชภักดิ์มีอายุครบ 1 ปีวันใด
(ตอบ) 26 กันยายน 2559
-ประธานอาเซียนปี 2016 และ2017 คือชาติใด
(ตอบ) ลาว และ ฟิลิปปินส์ ตามลำดับ
- การประชุม G20 คืออะไร ปีนี้จัดที่ใด
(ตอบ) การประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
จัดที่ จีน
-โครงการห้องเรียนกีฬา 3 แห่งของรัฐบาล คือ
(ตอบ) สุโขทัย,สารคาม,กระบี่
-แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ ซีซั่น 6 คือ
(ตอบ) "ดูโอ้ โซลซิสเตอร์"
-สามเหลี่ยม มี่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือจังหวัดใด
(ตอบ) ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
-ปลัด ศธ. , เลขาธิการ กอ. , กอศ. คนใหม่ คือ
(ตอบ) นายชัยพฤกษณ์ เสรีรักษ์ =  ปลัด ศธ.
นายสุภัทร จำปาทอง = เลขาธิการ กอ.
นายสุเทพ  ชิตยวงษ์   = เลขาธิการ กอศ.
-เจ้าภาพโอลิมปิก 2020 คือ
(ตอบ) ญึ่ปุ่น
-สรุปเหรียญและลำดับของไทยในโอลิมปิก 2016
(ตอบ) 2 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง ลำดับที่ 35
-เจ้าเหรียญทองโอลิมปิก 2016 คือชาติใด
(ตอบ) สหรัฐอเมริกา 46 สหราชอาณาจักร 27 จีน 26
-ผลการลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2559
(ตอบ) เห็นชอบร้อยละ 61.57 
เห็นชอบคำถามพ่วงร้อยละ 58.27
-เหรียญทองแรกของไทย ในโอลิมปิก 2016 คือ
(ตอบ) น้องแนน โสภิตา กีฬายกน้ำหนัก
-นโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
(ตอบ) 10 ยุทธศาสตร์ 11 นโยบาย
-ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ รัฐบาลประยุทธ์
(ตอบ) 6-4-4
-หลักธรรมาภิบาล มีอะไรบ้าง
(ตอบ) นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า
-มีสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2016
(ตอบ) น้องน้ำตาล นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์
-โอลิมปิก 2016 จัดที่ใด ครั้งที่เท่าไร
(ตอบ) บราซิล ครั้งที่ 31
-นายกรัฐมนตรใหม่ของอังกฤษ
(ตอบ) เทเรซ่า เมย์ อายุ 59 ปี
-นโยบายสำคัญ ศธ. ปี 2559 มีกี่เรื่อง
(ตอบ) 11 นโยบาย
-แชมป์ฟุตบอลยูโร 2016 8nv
(ตอบ โปรตุเกตุ ชนะ ฝรั่งเศส 1 ต่อ 0 ประตู
-4 ทีมรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลยูโร 2016
(ตอบ) โปรตุเกตุ - เวลล-เยอรมัน-ฝรั่งเศส
-3 นักบินที่เสียชีวิตจากเฮลิคอบเตอร์ตกที่ใด
(ตอบ) เขาชะเมา จ.ระยอง
-ผลการลงประชามติชาวอังกฤษ
(ตอบ) ส่วนใหญ่ให้ออกจากสหภาพยุโรป 52 %
-เพลงรณรงค์ลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
(ตอบ) “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”
-ฟุตบอลยูโร 2016 แข่งที่ใด
(ตอบ) ฝรั่งเศส
-มูฮัมหมัดอาลี เสียชีวิตจากโรคใด
(ตอบ) พาร์กินสัน อายุ 74 ปี
-การบวชเฉลิมฉลองในหลวงครองราชย์ฯ 70 ปี
(ตอบ) บวชได้ 20 วันโดยไม่เสียสิทธิ์
-IMD จัดอันดับความสามารถแข่งขันของไทย
(ตอบ) อันดับ 28
-อกศจ.มีด้านอะไรบ้าง
(ตอบ) วินัย-วิทยฐานะ-บรรจุ/ย้ายฯ
-กระทรวงที่ได้งบประมาณปีงบ 2560 มากที่สุด
(ตอบ) กระทรวงศึกษาธิการ  519,292.48 ล้านบาท
-มาสคอตรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59
(ตอบ) หนุมาน
-กรอบงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลปี 2560
(ตอบ) 2.733 ล้านล้านบาท
-การเดินทางไปราชการของข้าราชการทางเครื่องบินเริ่มต้น
(ตอบ) ชั้นประหยัด
-ประธานาธิบดีคนใหม่ฟิลิปปินส์
(ตอบ) โรดริโก ดูเตร์เต
-สัมปทานเหมืองใดที่นายกฯสั่งยกเลิกสัมปทาน
(ตอบ) เหมืองทอง


วิทยฐานะแบบใหม่ของครู
e-Portfolio

มีสยูนิเวอร์ส 2016
Iris Mittenaere จาก ฝรั่งเศส

เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม
นครพนม และกาญจนบุรี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ 1 ต.ค 59
นายชัยพฤกษณ์ เสรีรักษ์

เจ้าเหรียญทองโอลิมปิก 2016
สหรัฐอเมริกา 46 ทอง
ไทย ลำดับ 35 จำนวน 2 ทอง

ผลการลงประชามติ
เห็นชอบร่าง รธน. 61.57
เห็นชอบคำถามพ่วง 58.27
วันออกเสียงลงประชามติ รธน.
7 สิงหาคม 2559

ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559

อกศจ.มีอะไรบ้าง
ด้านวินัย-วิทยฐานะฯ-บรรจุ/ย้าย

การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

ทักษะเด็กไทยในศตวรรษ 21
3R 8C-รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
- สมเด็จพระสังฆราช ป.ย.ป.
-รากที่สอง ตัวเลข เหตุผล
-นโยบายการศึกษา รมว.ธีระเกียรติ
-บทสรุปโอลิมปิก 2016-2020
-ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
-การย้าย ขอไปราชการ 59
-บันทึก สพฐ.59 ปอ.ทฤษฎี
-bike foe dad 4G
-สมศ.รอบสี่ ลดเวลาเรียน ฯ
-วิทยฐานะแบบใหม่ ว. P.A.
-พรบ.เงินเดือนครูใหม่ 2558
-ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน
-ค่านิยม 12 ประการ
-งบประมาณ 58 บอลโลก 2014
-การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
-ระบบควบคุมภายในและการรายงาน 57
-ผู้อนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน เงิน
-การบริหารยุคใหม่ ฯ ทฤษฎีการบริหาร
-การพัสดุ
-มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา
-หลักสูตรแกนกลาง (ใหม่) 2557
12 ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. (ใหม่)
-LNR บันทึก สพฐ. ใหม่ 2557
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-มาตรฐานวิชาชีพใหม่
-ศัพท์อาเซียน ศัพท์ไทย คำย่อ
-ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม 57
-เงินเดือนใหม่ครู 2557
-สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครู เด่น 57
-วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013 เลือกตั้ง 2014
-5 ธันวา ปีใหม่ วันครู หลักสูตรใหม่
-ที่มา สว. การแก้ไข รธน.
-คดีปราสาทพระวิหาร 2505


หนังสือสอบ
ครูผู้ช่วย + DVD = 599 บ.
+ UPDATE 2559
2 เล่มใหญ่ 3 ชีตช่วยจำ
1 แผ่น DVD
+ ไฟล์สรุป วิชาเอก

แบบแยกเล่ม
1.เล่ม 9/40 วิชาเอก
ส่งแบบลงทะเบียน = 299+40 = 339 บ.
ส่งแบบ EMS = 299+80 = 379 บ.
2.เล่มภาค ก-ข-ค ใช้กับ 40 เอก
ส่งแบบลงทะเบียน = 399+40 = 439 บ.
ส่งแบบ EMS = 399+80 = 479 บ.
(คลิ๊ก...อ่านรายละเอียด)
457.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559 ครั้งที่ 66
456.คสช. มี 6 คน
454 มาตรฐานความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา มี 7 ข้อ
453.มาตรฐานความรู้ครูมี 11 ข้อ
452.วันเลือกตั้ง สส. 2557 คือ 2 ก.พ.2557
451.3 ต.ค.2556 สมเด็จพระสังฆราช 100 พรรษา
450.นักเรียนชายสามารถไว้รองทรงได้
449.บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) มี 2 ประเภท 7 ระดับ
448.ระเบียบการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 11 ประเภท
447.6 สาขาวิชาที่กู้ กรอ. คือ สัง-ศิลป์-วิศ-เษต-สุข-แพทย์
446.กลุ่มอาชีพมัธยมเชิงปฏิบัติเพื่อการมีงานทำและรายได้ 7 กลุ่ม 24 สาขา = 4เษต-6อุต-4สัง-3คิด-2วิท-2อา-3จัย
445. 7 สาขาใหม่ของ สพฐ. คือ เกษตร-วิทยาศาสตร์-วิศวะ-บริหาร-คิดสร้างสรรค์-สังคม-อาหาร
444.สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ
433.ROADMAP ศธ มี 2 ช่วงปี 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ
432.แผนฉุกเฉินฟื้นฟูและเยียวยาน้ำท่วมของ ศธ มี 9 แผน

-มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา
-คำสั่ง คสช. 17/2560 แก้ไข สกสค
และ คุรุสภา
-ระเบียบพัสดุใหม่ พ.ศ.2560
-พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560
-การขับเคลื่อน รร.ICU
-ผลการประชุม กศจ.ทั่วประเทศ
-กำหนดและเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ปี 2560
-ผลการประชุม ก.ค.ศ. 1/2560
-มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ม.ค.2560
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการธีระเกียรติ
-กระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปนัดดา
-เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
-การวิจัย Thailand 4.0
-เกณฑ์สอบผู้บริหาร 2559
-ปรับ อกศจ. ใหม่เหลือ 1 คณะ
-ผลการประชุมองค์กรหลัก
-ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574
-มาตรฐานภาษาอังกฤษอิง CERF
-ระเบียบ ศธ. การจัดการศึกษา ปวช. 3 ระบบ
-โครงการห้องเรียนกีฬา 3 แห่งแรกของไทย
-เกณฑ์ใหม่เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
-การจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ
-นโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชนชายแดนใต้
-ร่างเกณฑ์ย้าย-สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร สพฐ.
-การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
-ยกระดับการศึกษาชายแดนใต้
-11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ
-ผลการประชุม ก.ค.ศ.
-ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
-ผลประชุมศึกษาธิการภาค
-ผลการประชุม องค์กรหลัก ศธ.
-ผลประชุม สะเต็มศึกษา
-แต่งตั้งศาสตราจารย์
-ตัวชี้วัด KPI ของ ศธ.ในภูมิภาค
-ศธ.จัดงาน คลองผดุงสร้างสุขสัญจร
-แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดตาก
-มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ
-ความคืบหน้าการบริหารส่วนภูมิภาค
-9 โครงการปฏิรูปกีฬา สปท.
-รร.วิทย์ ศิลป์ กีฬา 2559
-ตรวจเยี่ยม สกสค.
-ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
-การสอบ O-Net ปี 2559
-มาตรา 44 คสช รวมสถานศึกษาอาชีวภาครัฐและเอกชน
-การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
-ABAC
-O-Net ปีการศึกษา 2558
-รมว.ศธ.ตอบข้อซักถาม สนช.
-กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
-กก.การศึกษาคนพิการ
-ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ ศธ.
-ผลการประชุมองค์กรหลัก
คู่มือเตรียมสอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา  = 800 บ.
+ DVD
ทุกชุด + ตัวใหม่ล่าสุด
ข้อสอบงานวิชาการ
ข้อสอบงานงบประมาณ
ข้อสอบงานบริหารบุคคล
ข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
317 นโยบายการศึกษา รมว.ธีระเกียรติ
314 โอลิมปิก 2016-2020
313 บันทึก สพฐ.2016
311 ปั่นเพื่อพ่อ พม่า 4G
310 สมศ.รอบ4 ลดเวลาเรียนฯ
306 วิทยฐานะแบบใหม่ ว PA
300 ภาษาอังกฤษ 1 2 3
299 ค่านิยม 12 ประการ
263 งบ 58 บอลโลก 2014 คสช.
262 การประเมินภายนอกรอบสี่
261 ระบบควบคุมภายใน ฯ 2557
259 การบริหารยุคใหม่ ฯ
258 หลักสูตรแกนกลางฯ 2557
12 ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
257 LNR บันทึก สพฐ.ใหม่ 2557
256 การประกันคุณภาพการศึกษา
255 ศัพท์ อาเซียน ไทย อักษรย่อ
254 สรุปซีเกมส์ 2013 ปีใหม่ เด็ก ครุ
รอบรู้เด่น 2557
253 วันเด็ก 57 ซีเกมส์ 2013
เลือกตั้ง 2014
252 วันพ่อ ปีใหม่ หลักสูตรใหม่
251 ที่มา สว. การแก้ รธน. เด่น
250 คดีปราสาทพระวิหาร
249 นโยบายรัฐบาล 6 STEP
248 สมเด็จพระสังฆราช
247 สายัณห์ สว. สวนยาง
246 งานศิลปหัตถกรรม นร 56
242 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์
241 ครม.ปู 5
240 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย 56
238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน. รมว.ใหม่
237 ทฤษฎีการเรียนรู้ V 2
236 Tablet 57 ICT น่าออก
235 บันทึก สพฐ.2013
234 ทรงผม นร เด่น 56
213 จิตวิทยา 6 STEP +
คำขวัญ + กีฬาเด่น
212 แผนศธ-สพฐ. 4 ปีใหม่
211 งานศิลปหัตถกรรม 56
210 นโยบายพงศ์เทพ
+ รวมมิตรอาเซียน
209 3G ซีไรต์ โนเบล
208 วิทยฐานะใหม่ 2555
207 รอบรู้ สอศ.
206 นโยบายหลัก ศธ 2555
205 มือเท้าปาก โอลิมปิก 2012
204 แผนกำลังคน 55-59
203 สพฐ.255 ใหม่ NASA
202 คนพิการ นางงาม กีฬา
เจตคติ/สมรรถนะ v 55
201 ยูโร 2012 โอลิมปิก 2012
200 ขับเคลื่อนยุทธ สพฐ.2555
199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค แอด 55
198 ครูใหม่ คลใหม่ รวมยา 55
197 22 นโยบายใหม่ ศธ
196 โอลิมปิก 2012
195 ยุทธศาสตร์ใหม่ ศธ
194 พระราชพิธีเพลิงพระศพ
193 วาระแห่งชาติ รัฐบาล ปู
192 ระบบดูแล
191 ภาวะผู้นำ
มาตรการประหยัด สพฐ.2555
เรียนฟรี 15 ปี โดย รัฐบาลยิ่งลักษณ์
รอบรู้ 189 กรอ.+เด่น
รอบรู้ 188 บันทึก สพฐ.2012
รอบรู้ 187 ขอนแก่นเกมส์ SEJAEL กอนช.
รอบรู้ 186 O-Net 55 สทศ พรก เด่น
รอบรู้ 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ 55-58
รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่น
รอบรู้ 182 นโยบาย รมว.ศธ.สุชาติ เด่น 55
รอบรู้ 181 ครม.ปู 2 ศัพท์ E เงินใหม่ เด่น 55
รอบรู้ 180 เขตใหม่ วันเด็ก วันครู ใหม่ 56
รอบรู้ 179 สารวันเด็ก จัดตั้งงบ 56 +เด่น
รอบรู้ 178 ส.ค.ส.พระราชทาน 2555
รอบรู้ 177 ใหม่ 55 เด็ก ครู สมศ. 9 โครงการ ศธ
รอบรู้ 176 ราชพฤกษ์ 54 + เด่นใหม่ 55
รอบรู้ 175 รวม 5 ธค 55 + เด่น 54-55
รอบรู้ 174 รับ นร.55 + รร.พอเพียง 56 + EM
รอบรู้ 172 แผนงบ 55 สพฐ.55 พัสดุ+กรณีศึกษา55
รอบรู้ 171 รอบรู้ v เปรียบเทียบ 2 แผน 2 รัฐบาล
รอบรู้ 170 สรุปใหม่ อาเซี่ยน รอบสอง ROADMAP 55
รอบรู้ 169 เศรษฐกิจพอเพียง (v ใหม่)
รอบรู้ 168 PMQA ใหม่ 2554
รอบรู้ 167 งบใหม่ สิ่งแรก 5 ROAD น้ำ น่าออก 54
รอบรู้ 166 แผนโรงเรียนเล็ก 4 2 ใหม่ MISS
รอบรู้ 165 2p2r แผน ฉ.9 กสทช.
รอบรู้ 164 นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 2
รอบรู้ 163 รวมเด็ดน่าออกท้ายปี 54
รอบรู้ 161แผนบริหารแผ่นดินใหม่
รอบรู้ 160 ROADMAP ศธ 55
รอบรู้ 159 ร่างแผนแผ่นดิน ปู 1
พรบ.ครูใหม่
รอบรู้ 157 ยิ่งลักษณ์ 1
บทเพลง 5 ธค สอนคนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขั้นพื้นฐานใหม่
การจัดการเรียนการสอน ใน รร.
นายกใหม่ 54 นโยบายการศึกษาใหม่
ระเบียบ แนวปฏิบัติ สพร.
เลือกตั้ง หน้าที่ การศึกษา ประกัน ลงโทษ
ประเมินรอบ 3 และมาตรฐานวิชาชีพ 54
หลักการประเมินผลกับหลักการบริหาร
จัดซื้อใหม่ e-GP+9Eเด่น โปรแกรมเด่น รร.
การบริหารงบ โอน เปลี่ยนแปลง ควบคุมย่อย
รอบรู้ 422 การพัฒนา รร.ขนาดเล็ก สพฐ.54
รอบรู้ 154 ตราสัญลักษณ์
รอบรู้ 153 รวมรอบรู้ น่าออก ต้นปี 54
รอบรู้ 152 บุคคลสำคัญใหม่ที่ควรรู้จัก 54
รอบรู้ 149 จังหวัดใหม่ที่ 77 ของประเทศไทย
รอบรู้ 147 เรียนฟรี 15 ปี กนป.ปี 54 ใหม่
รอบรู้ ชุด 146 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554
รอบรู้ ชุด 145 บันทึก สพฐ ปี 2554
รอบรู้ ชุด 144 เปรียบเทียบประเมินรอบสามกับ กฎกระทรวง ศธ.
รอบรู้ ชุด 143 3 เสาหลัก 456 องค์กรหลัก เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน
รอบรู้ ชุด 142 ศิลปินแห่งชาติ เงินเดือนใหม่ ผู้แทน กคศ.ใหม่ กขป. ใหม่
รอบรู้ ชุด 141 สัดส่วน สส.ใหม่ , กองทุนครู , วันเกิด ศธ , ภาษาไทย น่าออกใหม่
รอบรู้ ชุด 140 กฏเหล็ก 9 ข้อ ชินวรณ์ 5 องค์กรหลัก อาเซี่ยนการศึกษา 58 รับนักเรียน วันครู 54
รอบรู้ ชุด 139 10 นโยบายปฏิรูปรอบสอง วันเด็ก 54 ป้องกันท้องวัยเรียน
รอบรู้ ชุด 138 ส.ค.ส.พระราชทาน 54 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนพิการปีงบ 54
รอบรู้ ชุด 137 1 ปี 19 โครงการเด่น ศธ. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 54
รอบรู้ ชุด 136 แผนปฏฺบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบ 2554
รอบรู้ ชุด 135 บทสรุปเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 134 ปีใหม่ 7 วันอันตราย พัฒนาครู นิเทศใหม่ ส่งท้ายปีเก่า น่ารู้ 54
รอบรู้ ชุด 133 วันเด็ก 54 การศึกษาเพื่อปวงชน ยุทธศาสตร์การคลังศึกษา เลือกตั้ง 53
รอบรู้ ชุด 132 สรุปประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
รอบรู้ ชุด 131 นโยบายรับนักเรียนแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
รอบรู้ ชุด 130 นโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ก.พ.อ. คลองลัดโพธิ์
รอบรู้ ชุด 129 ยุทธศาสตร์ 129 คุรุศึกษา ปฏิรูปรอบสอง นักเรียนตีกัน แก้รัฐธรรมนูญ 50
รอบรู้ ชุด 128 กวางโจวเกมส์ล้วน ๆ
รอบรู้ ชุด 127 กวางโจวเกมส์ โรงเรียนดี น้ำท่วม 2553
รอบรู้ ชุด 126 ROAD MAP ผู้เรียน แผน สพฐ.54ใหม่ แบบเบิกใหม่ นาออก
รอบรู้ ชุด 125 แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปีงบ 54 จุดเน้นผู้เรียน
รอบรู้ ชุด 124 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษารอบสอง กนป. ผอ.สพม. นานาน่าออก
รอบรู้ ชุด 123 สัดส่วนเด่น 1 3 5 6 7 ระบบพัฒนาครู ผู้บริหาร ศน.
รอบรู้ ชุด 122 หลัก 3N 333 777 ppp 6 เดือน 6 คุณภาพ ประเมิน สมศ.รอบ 3
รอบรู้ ชุด 121 ปีการศึกษาเฉลี่ย 52 ละเมิดเพศ 53 ภาระงานขั้นต่ำสอนใหม่
รอบรู้ ชุด 120 โรงเรียนดีประจำตำบล 53 - 54
รอบรู้ ชุด 119 จุดเน้น แกนกลาง 51 คณูธุรการ SP2 เงินเดือนใหม่ เบี้ยเลี้ยง 53
รอบรู้ ชุด 118 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 53
รอบรู้ ชุด 117 ระบบควบคุมภายใน
รอบรู้ ชุด 116 สรุปผลงาน รมว.ชินวรณ์ ครึ่งปี ซีไรต์ 53
รอบรู้ ชุด 115 มองมุมกว้างความรอบรู้ 2
พลวัต  ชุดที่ 80
พลวัต ชุด 1 หลักการและทฤษฏีการบริหาร
พลวัต ชุด 2 รัฐธรรมนูญ 2550
พลวัต ชุด 3 3D 4ใหม่ 5 ฟรี SP2
พลวัต ชุด 4 หลักสูตรแกนกลาง 2551
พลวัต ชุด 5 แผนปฏฺบัติการ สพฐ.2553
พลวัต ชุด 6 PMQA
พลวัต ชุด 7 นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 8 การบริหารงบประมาณ
พลวัต ชุด 9 การบริหารงานทั่วไป
พลวัต ชุด 10 การบริหารงานบุคคล
พลวัต ชุด 11 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
พลวัต ชุด 12 มาตรฐานและการประกันคุณภาพฯ
พลวัต ชุด 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำเกณฑ์
พลวัต ชุด 14 การจัดซื้อจัดจ้างคอมฯ ตาม SP2
พลวัต ชุด 15 5 ธันวามหาราช 2552
พลวัต ชุด 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.
พลวัต ชุด 17 ห้องเรียนคุณภาพ
พลวัต ชุด 18 ห้องสมุด สพฐ. รธน. ซีเกมส์
พลวัต ชุด 19 โรงเรียนดี 3 ระดับ
พลวัต ชุด 20 เลือกตั้ง กคศ.และ อกคศ. 52
พลวัต ชุด 21 กระทรวงศึกษาธิการ
พลวัต ชุด 22 คณะ คน วาระดำรงตำแหน่งน่าออก
พลวัต ชุด 23 บุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
พลวัต ชุด 24 การใช้หลักสุตรแกนกลาง 52
พลวัต ชุด 25 วันหยุด 53 รัฐให้ฟรี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พลวัต ชุด 27 สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25
พลวัต ชุด 28 การรับนักเรียนนักศึกษา 2553
พลวัต ชุด 29 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พลวัต ชุด 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
พลวัต ชุด 31 วันเด็ก เว็บไซต์สำคัญ ปีใหม่ 53
พลวัต ชุด 32 การปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 53
พลวัต ชุด 33 หลักธรรมสำหรับข้าราชการและผู้บริหาร
พลวัต ชุด 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
พลวัต ชุด 35 BSC , KM , Bluprint for chang , OD
พลวัต ชุด 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10
พลวัต ชุด 37 นโยบายรัฐบาล ศธ ปี 53
พลวัต ชุด 38 พรปีใหม่และ ปพ.
พลวัต ชุด 39 การวางแผนยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา
พลวัต ชุด 40 รอบรู้กีฬา
พลวัต ชุด 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาชาติ
พลวัต ชุด 42 รอบรู้การเมืองไทย
พลวัต ชุด 43 School Mapping โรงเรียนแบบใหม่ รมต.คนใหม่
พลวัต ชุด 44 บทสรุปรับเด็ก 53 รายหัวพิการ ศิลปินแห่งชาติ
พลวัต ชุด 45 กฏเหล็ก 9 ข้อ เรียนฟรี 15 ปี นานาน่าออก
พลวัต ชุด 46 การบริหารการเปลี่ยนแปลง Tracking System
พลวัต ชุด 47 วันครู
พลวัต ชุด 48  ONET , NT, LAS ,GAT, PAT
พลวัต ชุด 49  เฮติ สุริยุปราคา เขา แรลลี่ นานาน่าออก
พลวัต ชุด 50 ก.ค.ศ.
พลวัต ชุด 51 อภิสิทธิ์ 4 ข้าวพันธุ์ใหม่
พลวัต ชุด 52  สมุดบันทึก สพฐ.
พลวัต ชุด 53 สำนักพัฒนาครูฯ อบรมรอง ผอ.
พลวัต ชุด 54 ประวัต รมต.ศธ. ครูภูมิปัญญา
พลวัต ชุด 55 TEACHER TV , 5 องค์กรหลัก
พลวัต ชุด 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน
พลวัต ชุด 57  POSDCORB & PDCA
พลวัต ชุด 58 นโยบาย 8 ข้อรมต.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
พลวัต ชุด 59 วันสำคัญ นานาน่าออก 
ชุดรวม พลวัต 131 ข้อ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
กฎหมาย 104 ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
กฎหมาย 103 การย้าย ขอไปราชการ 59
กฎหมาย 101 รัฐธรรมนูญ แก้ไข 2558
กฎหมาย 100 รัฐธรรมนูญ 2557
กฎหมาย 98 ผูอนุมัติค่ารักษา เล่าเรียน เช่าบ้าน
กฎหมาย 97 การพัสดุ
กฎหมาย 96 มาตรการความปลอดภัยฯ
กฎหมาย 95 มาตรฐานวิชาชีพ ใหม่
กฎหมาย 94 ค่าฝึกอบรม จัดงาน ประชุม
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557
งานแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
กฎหมาย 92 นโยบายรับ นร.2557
กฎหมาย 91 วิทยฐานะใหม่
กฎหมาย 90 การย้าย 56
กฎหมาย 89 การออก-กลับรับราชการ
กฏหมาย 88 พรบ.คนพิการ 56
กฎหมาย 86 ปพ.1 ใหม่ 2556
ระเบียบ 83 วัดผลประเมิน V 2 ปพ.1
สมรรถนะครู
กฎหมาย 82 รวมระเบียบใหม่ ต้นปี 56
ความรู้เข้าใจวิชาชีพ
กฎหมาย 81 6 STEP V3
พรบ.สภาครูฯ
กฎหมาย 80 6 STEP
พรบ.การศึกษา V3
กฎหมาย 78 นโยบายรับ นร.56 ปู 3
กฎหมาย 77 ระเบียบการลา พนง.อาชีว
กฎหมาย 76 พรบ.การอาชีวศึกษา
กฎหมาย 74 พรฎ.ข้าราชการครู กทม.
กฎหมาย 73 กฎหมายเด่น กคศ.
กพ.7 อิเล็คทรอนิก เด่นน่าออก
สมรรถนะ/เจตคติ v 55
กฎหมาย 72 พรบ.งบประมาณ 2556
กฎหมาย 71 กรณีศึกษากฎหมาย 1
กฏหมาย 70 มาตรการประหยัด สพฐ.55
กฎหมาย 69 การลาใหม่ 2555
กฎหมาย 68 ประกาศรับ นร.สพฐ.55
กฎหมาย 67 กรณีศึกษา
กฎหมาย 66 ครูคืนถิ่น-ครูใหม่-ระเบียบครู54+5เด่น
กฎหมาย 65 รวมระเบียบ & ใหม่เด่น 55
กฎหมาย 64 รวมระเบียบใหม่ 54
พรบ.ลิขสิทธิ์  V1   ลิขสิทธิ์ V2
กฎหมาย ชุด 63 จำวิเคราะห์
ประกาศแผนบริหารแผ่นดิน 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 2
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมาย 1
กฎหมาย ชุด 62 อุทธรณ์และร้องทุกข์
กฏหมาย ชุด 61 ขอไปต่างประเทศ
ร่าง พรบ.ครูใหม่
หลักประกันภายในปฐมวัย 54
หลักเกณฑ์การย้าย สพฐ. ใหม่ 54
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ ภาค ก 3
เงินบำรุงการศึกษาใหม่
พรบ.บัตรประชาชนใหม่ ฉ.3 54
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 6
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 5
ประมวล กฎ ระเบียบ ภาค ก 4
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 3
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 2
ประมวล กฎหมาย ระเบียบ ภาค ก 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กฎหมาย ชุด 58 พรบ.เงินเดือนครูใหม่ ฯ 54
กฎหมาย ชุด 57 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2554
กฎหมาย ชุด 56 ระเบียบคณะกรรมการครุสภา 2553 + ชนก
กฎหมาย ชุด 55 พรบ.เงินเดือนเก่าและใหม่ พ.ศ.2547 - 2554
กฎหมาย ชุด 54 หลักเกณฑ์การย้าย รร. ไปสังกั สพม. และผู้ทำประโยชน์ ศธ 54
กฎหมาย ชุด 53 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎหมาย ชุด 52 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2553
กฎหมาย ชุด 51 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สพฐ.
กฎหมาย ชุด 50 เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
V. 2  V. 2
V. 2  V. 2
กฎหมาย ชุด 48 ประกาศ สพฐ. การแบ่งส่วนราชการ ใน สพป. สพม. อำนาจหน้าที่ 53
กฎหมาย ชุด 47 ประกาศ สพฐ.เลขประจำส่วนราชการ กฎ ก.ค.ศ.ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 53
กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย หน้าที่ผู้บริหาร
กฎหมาย ชุด 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (45)
กฎหมาย ชุด 2 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546
กฎหมาย ชุด 3 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546
กฎหมาย ชุด 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 47 ฉ.2 51
กฎหมาย ชุด 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
กฎหมาย ชุด 6 พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
กฎหมาย ชุด 7 พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
กฎหมาย ชุด 8 พรบ.ลูกเสือ 2551
กฎหมาย ชุด 9 พรบ.วิธีปฏิปฏิบัติราชการทางการปกครอง 2539
กฎหมาย ชุด 10 พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2552
กฎหมาย ชุด 11 พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
กฎหมาย ชุด 12 พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
กฎหมาย ชุด 13 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
กฎหมาย ชุด 14 พรบ.ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
กฎหมาย ชุด 15 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 1
กฎหมาย ชุด 16 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 2
กฎหมาย ชุด 17 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 3
กฎหมาย ชุด 18 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 4
กฎหมาย ชุด 19 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 5
กฎหมาย ชุด 20 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 6
กฎหมาย ชุด 21 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 7
กฎหมาย ชุด 22 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 8
ฎหมาย ชุด 23 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 9
กฎหมาย ชุด 24 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 10
กฎหมาย ชุด 25 รวมกฏ ระเบียบปฏิบัติ 11
กฎหมาย ชุด 26 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
กฎหมาย ชุด 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
กฎหมาย ชุด 28 หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายครูและผู้บริหาร  
กฎหมาย ชุด 29 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะฯ 2547
กฎหมาย ชุด 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550
กฎหมาย ชุดที่ 31 พรบ.ค่าเช่าบ้านข้ราชการ 2552
กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ความผิดคอมพิวเตอร์ 2550
กฎหมาย ชุด 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51
กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี SP2
กฎหมาย ชุดที่ 35 ระเบียบพนักงานราชการ 47
กฎหมาย ชุดที่ 36 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ 53
กฎหมายชุดที่ 37 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 53
กฎหมาย ชุดที่ 38 ระเบียบการลา
กฎหมายชุดที่ 39 พรบ.การศึกษานอกระบบ 51
กฎหมายชุด 40  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 51
กฎหมายชุด 41 คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับ สพท,รร.
กฎหมาย ชุดที่ 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 43 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุดที่ 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2553
กฎหมาย ชุด 45 ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษาฯ
กฎหมาย ชุดรวม 100 ข้อสมรรถนะ COMPETENCY
            พื้นฐาน
   สมรรถนะ 2
COMPETENCY
     ประยุกต์
รอบรู้ทั่วไป
ความรู็้้้ความสามารถ
งานในหน้าที่
4 เรื่อง 81 งาน
การ - คล - งบ - ไป
17 - 20 -22 -22
 
ห้องข่าวเด่นการศึกษา + 5 องค์กรหลัก ศธ.
ติวสอบดอทคอม
AmazingCounters.com
เยี่ยมชมวันนี้
เตรียมสอบบน
เตรียมสอบ ฟรี บน face book You Tube twitter
ข้อสอบ  ใหม่ล่าสุด
รวมห้อง...ฟรี
"ติวสอบดอทคอม"

เตรียมสอบ ทั้งหมด ที่ facebook
ติวสอบ ที่ face book
 
ข้อสอบวัดเจตคติ/สมรรถนะ v 55 , v เก่า
ใหม่ รัฐธรรมนูญ 2560 318 พรบ.พัสดุฯ 2560 105สังฆราช ที่ 20 ป.ย.ป. 317
ห้องข่าวใหม่

การเมือง-เศรษ0ฐกิจ-สังคม-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- กาฬกิณีเทวี นางสงกรานต์ 2560   (คลิ๊กอ่าน)
- ศาสตร์พระราชา ฯ 7 เม.ย.2560 (คลิ๊กอ่าน)
- ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 2560 (คลิ๊กอ่าน)
- คำสั่ง คสช. ที่ 16/2560 ปลด กคศ (คลิ๊กอ่าน)
- ศาสตร์พระราชา 10 มีนาคม 2560 (คลิ๊กอ่าน)
- สรุปผล รางวัล OSCAR 2017  (คลิ๊กอ่าน)
- พระเมรุมาศ เน้นสีมอง 70 % (คลิ๊กอ่าน)
- สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 (คลิ๊กอ่าน)มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ เรื่องใหม่
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (คลิ๊ก)
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560 (คลิ๊ก)
- ป.ย.ป. (คลิ๊ก)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉ. 12 (คลิ๊ก)
- รัชกาลที่ 10  (คลิ๊ก)
- ประกาศ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต" (คลิ๊ก)
- ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับลงประชามติ 7 สค 59 (คลิ๊ก)
- ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแรก โดย กรธ. (คลิ๊ก)
- รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข 2558 (คลิ๊ก)
- 11 นโยบาย รัฐบาล ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- 12 ค่านิยมคนไทย โดย คสช. (คลิ๊ก)ติดต่อเรา tuewsobkruthai@gmail.com facebookโทร 0872494141 , ไอดี Lineที่ tuewsob2014 หรือ ts2518

ฟรี..(ใหม่)...ห้องเก็งข้อสอบ
วิชาเอก 39 เอก
มุมดาวน์โหลด/ลิงค์ การศึกษา
- เกณฑ์และกำหนดการณ์ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2560  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา รอง.- ผอ.เขต  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ย้ายใหม่ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.2560 (คลิ๊ก)
-เกณฑ์การย้ายใหม่ครู สพฐ.2560 (คลิ๊ก)
- ข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 (คลิ๊ก)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สพฐ. 59-60 (คลิ๊ก)
- ให้จัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (คลิ๊ก)
- 6 คณะขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (คลิ๊ก)
- คู่มือ 4 ชุด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (คลิ๊ก)
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (คลิ๊ก)
- พรบ.เงินดือนใหม่ข้าราชการครูฯ  (คลิ๊ก)
- เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ว 5/2558 หรือ ว P.A. (คลิ๊ก)
- 10 นโยบายการศึกษา ครม.ประยุทธ์ 1 (คลิ๊ก)
- ระดับความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ (คลิ๊ก)
เว็บพัฒนาครู เว็บพัฒนาผู้บริหาร
- คำสั่ง คสช. 19/2560 (คลิ๊กอ่าน)
- มติ ก.ค.ศ.ประกาศ สแบครุผู้ช่วย สพฐ.61 สาขา (คลิ๊กอ่าน)
- คำสั่ง คสช. ที่ 17/2560 แก้ไข คุรุสภา และ สกสค.  (คลิ๊กอ่าน)
- แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 (คลิ๊กอ่าน)
- การจัดการเรียนรวม  (คลิ๊กอ่าน)
- เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา รองฬ-ผอ.เขต (คลิ๊กอ่าน)
- โรงเรียนคุณธรรม (คลิ๊กอ่าน)
- วิทยฐานะใหม่ นโยบายการศึกษา 2560 (คลิ๊กอ่าน)
- โรงเรียน ICU (คลิ๊กอ่าน)


   

(คลิ๊ก)
อ่านข่าวทั้งหมด
คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบผู้บริหาร


 
 
สอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
 

 
 
ข้อสอบยอดฮิต  ชุด  310  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
ฟรี...เล่มเอกสาร-อาหาร-เบรค+สรุป+คลังข้อสอบ+ชีตความรู้ + DVD เนื้อหา-เสียงบรรยาย ภาค กขค-วิชาเอก

 
สอบผู้บริหารการศึกษา
 
ห้องครู กทม. อาชีว
พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหารสถานศึกษา
พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
 
เว็บ ฟรี ข้อสอบออนไลน์
ห้องครู กทม. อาชีว
สอบผู้บริหารการศึกษา
สอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
คลิ๊ก...อบรมความรู้
เตรียมสู่...ผู้บริหาร
คลิ๊ก...อบรมความรู้
เตรียมสู่...ครูผู้ช่วย

พัฒนาความรู้เตรียมสู่ ครูผู้ช่วย/ผู้บริหารสถานศึกษา (รอง./ผอ.รร.)

 
ห้อง อัพเดท พัฒนาความรู้
อัพเดท ข่าว/ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่
พัฒนาความรู้ ภาค ก+ข+ 40 /วิชาเอก หลักสูตร 1 , 2 หรือ 3 วัน เอกสารครบเหมือนกัน วิทยากรชุดเดียวกัน
พัฒนาความรู้เตรียมสู่  ผู้บริหาร
หนังสือสอบ รอง/ผอ.รร.+
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
800 บ.(รวม EMSแล้ว)
ตามเกณฑ์ 2559
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
1.หนังสือสอบครูผู้ช่วย ภาค กขค
2.หนังสือ 9-40 วิชาเอก +
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย
ช่วยช่วยจำ-อัพเดท
299-399 บ.(ยังไม่รวมค่าส่ง)
(คลิ๊ก...อ่านรายละเอียด)
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ+ปกติ)
จ.อุบลราชธานี 5-6 เม.ย.2560
โรงแรมอุบลน้ำซับรีสอร์ท ต.บุ่งไหม อ.วารินราบ
(อยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์) (แผนที่)

จ.นครราชสีมา 9-10-11 เม.ย.2560 (เปลี่ยน รร.)
จาก โรงแรมฮันนีแกรนด์ ต.หัวทะเล อ.เมือง
เป็น โรงแรมปัญจดารา ชั้น 2 ห้องปัญจดารา 2
อ.เมือง (อยู่ใกล้สถานีรถไฟจิระ และตลาดประตูผี)

จ.สระแก้ว 17-18  เม.ย.2560
โรงแรมเปรมศักดิ์รีสอร์ท  อ.เมือง (แผนที่)
จ.ระยอง 21-22 เม.ย.2560
โรงแรมชมดาว อ.เมือง (จัดรวม จ.สระแก้ว)คลิ๊ก สมัคร
เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ถูกสุด..เริ่มต้น. 650 -1,000 บาท/คน/วัน ไม่ต้องมัดจำ  (รับจำนวนจำกัด)

(มีอบรม ภาค กข + 9-40 วิชาเอก (คุณเลือกได้)ขออภัย..ล่วงหน้า หากเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ ตรวจสอบก่อนเดินทาง

รุ่น มา 1 วันได้ครบเหมือน 2 วัน , มา 2 วันได้เหมือน 3 วัน + มีติว+สรุปฟรีวิชาเอก
ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ทั่วไป ชุด 136 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.ธีระเกียรติ - ProProfs ? Create your own Personality Quiz
+ อัพเดท เรื่องใหม่ 2560
ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ สังฆราชองค์ที่ 20 ป.ย.ป. โดย ติวสอบดอทคอม - ProProfs ? Powered by ProProfs
ProProfs Quiz- ?????? ??? ?? ??? 320 ?????? ???.2560 ป ProProfs Exam Software
ProProfs Quiz- ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ? Quizzes - ProProfs
เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
(รอง.ผอ./ผอ.รร.) (20 ท่านเท่านั้น)
จ.นครราชสีมา  19-20 เม.ย.2560
โรงแรมฮันนีแกรนด์ ต.หัวทะเล อ.เมือง (แผนที่)
เตรียมสอบ ผู้บริหารการศึกษา
(รอง.ผอ.เขต/ผอ.รร.เขต) (20 ท่าน)
จ.นครราชสีมา  19-20-21 เม.ย.2560
โรงแรมฮันนีแกรนด์ ต.หัวทะเล อ.เมือง
จ.อื่น ๆ อ่านรายละเอียดด้านล่าง

หนังสือสอบ รอง/ผอ.เขต+
DVD บรรยายสด +
คลังข้อสอบ+เฉลย+
ชี๊ตช่วยจำ-อัพเดท
900 บ.(รวม EMSแล้ว)
ตามเกณฑ์ 2560
(คลิ๊ก..อ่านรายละเอียด)
เปิดตัว 20 เม.ย.60
ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 + การวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ครู ผู้บริหาร บุคลากร การศึกษา - ProProfs ? Powered by ProProfs